Virtual Classroom / เรียนสดผ่าน Internet

         Virtual Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆผ่าน Internet ด้วยโปรแกรม Video Conference  ซึ่งเป็นการเรียนที่สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ห้องอบรมของทางเรา เช่น หลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือไกลๆ เดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ก็ถือว่าลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทางได้พอสมควร เพียงแค่มี Internet ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตร Virtual Classroomได้ หากเรียนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะถามกันได้ทันทีเลย

BASIC NETWORK (Pre-CCNA)

G20.jpg

       เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA เป็นต้น 

 

เนื้อหา 18 เรื่อง | LAB 7 LAB | สอน 3 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 2,500 บาท จากราคาเต็ม 5,000 บาท    

CCNA (200-301)

IMG_5159.JPG

        เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการตั้งค่าอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง และให้ครอบคลุมเนื้อหาของการสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

เนื้อหา 50 เรื่อง | LAB 31 LAB | สอน 6 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม10,000 บาท
   

Cisco MPLS

DSC01200.JPG

        หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน, กำลังทำงานด้าน Service Provider, ผู้ที่สนใจศึกษา MPLS Network โดยเฉพาะ และ สำหรับผู้ที่จะสอบ Certificate ของ Cisco เนื้อหา MPLS ก็ถูกบรรจุอยู่ในประกาศนียบัตรของ Cisco เช่น CCNP, CCIE ทั้งที่เป็น Enterprise และ Service Provider

เนื้อหา 33 เรื่อง | LAB 12 LAB | สอน 3 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 9,000 บาท  

Cisco BGP

DSC01200.JPG

          BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet, เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน ด้วยความสามารถของ BGP ที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆด้าน

เนื้อหา 23 เรื่อง | LAB 13 LAB | สอน 3 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 9,000 บาท  

Cisco QoS

DSC01200.JPG

          ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

เนื้อหา 26 เรื่อง | LAB 10 LAB | สอน 3 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 9,000 บาท  

CCNP ENCOR (350-401)

DSC01200.JPG

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCIE Enterprise Infrastructure และ CCIE Enterprise Wireless เพราะว่าจะต้องสอบผ่าน CCNP ENCOR ก่อนถึงจะสอบวิชา CCIE ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้ และวิชา CCNP ENCOR ถือว่าเป็นวิชาบังคับสอบ สำหรับคนที่ต้องการจะได้ Cert. CCNP Enterprise อีกด้วย

เนื้อหา 51 เรื่อง | LAB 30 LAB | สอน 6วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 10,000 บาท  

CCNP ENARSI (300-410)

DSC01200.JPG

          CCNP ENARSI หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCNP Enterprise  ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับ Routing เป็นส่วนมาก มีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ เช่น การ  Implementing,  Optimizing ,   Troubleshooting สำหรับ Routing protocol EIGRP, OSPF และ BGP เป็นต้น  และยังมีหัวข้ออื่นๆอีกหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น MPLS VPN, VRF, DHCP, IPv6 FHRP, Redistribute เป็นต้น

เนื้อหา 30 เรื่อง | LAB 29 LAB | สอน 5 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 10,000 บาท  

Palo Alto Next-Gen Firewall

DSC01200.JPG

Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall

เนื้อหา 19 เรื่อง | LAB 11 LAB | สอน 2 วัน | ผู้สอน อ.ธนพล | ราคา 4,900 บาท จากราคาเต็ม 10,000 บาท  

ติวสอบ CCNA (200-301) / เฉพาะศิษย์เก่า CCNA

DSC01200.JPG

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา - เรื่อง | LAB - LAB | สอน 1 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา ฟรี!! (มัดจำ 500 บาท)

ติวสอบ CCNP ENCOR / เฉพาะศิษย์เก่า  ENCOR

DSC01200.JPG

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENCOR ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 350-401 ENCOR) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา - เรื่อง | LAB - LAB | สอน 1 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา ฟรี!! (มัดจำ 500 บาท)

ติวสอบ CCNP ENARSI / เฉพาะศิษย์เก่า  ENARSI

DSC01200.JPG

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENARSI ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 300-410 ENCOR) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา - เรื่อง | LAB - LAB | สอน 1 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) | ราคา ฟรี!! (มัดจำ 500 บาท)

CCIE Enterprise Infrastructure LAB

DSC01200.JPG

          หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฎิบัติ เพื่อเตรียมตัวสอบ LAB Cert. CCIE Enterprise Infrastructure เนื้อหาในการปฏิบัติจะแบ่งหลักๆออก 5 กลุ่มหัวข้อ คือ Network Infrastructure, Software Defined Infrastructure, Transport Technologies and Solutions, Infrastructure Security and Services และ Infrastructure Automation and Programmability ซึ่งในการเรียนจะเน้นปฏิบัติโดยใช้โจทย์จากแนวข้อสอบจริง

เนื้อหา 32 เรื่อง | LAB 1 LAB | สอน 5 วัน | ผู้สอน อ.พรชัย(CCIE) | ราคา 19,000 บาท จากราคาเต็ม 30,000 บาท  

Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

DSC01200.JPG

          Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall

เนื้อหา 14 เรื่อง | LAB 10 LAB | สอน 2 วัน | ผู้สอน อ.ธนพล | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 10,000 บาท  

BASIC AWS

DSC01200.JPG

          Amazon Web Services (AWS) เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุม และรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในหลายๆด้าน ทั้งด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ เป็นต้น และเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก โดยการนำเสนอบริการที่โดดเด่นเต็มรูปแบบจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความคล่องตัว

เนื้อหา 19 เรื่อง | LAB 6 LAB | สอน 2 วัน | ผู้สอน อ.ธนพล | ราคา 5,900 บาท จากราคาเต็ม 10,000 บาท