Online Course - สำหรับเรียนทบทวน

         จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนผ่าน Video บนระบบ Internet ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่เคยเรียน Virtual Classroom และ Classroom สามารถเรียนทบทวนได้ (หากมีการตรวจสอบ log พบว่าท่านใดมีการพยายาม Download Video หรือ Login เข้ามาพร้อมๆกันหลาย Session เกินกว่า 10 นาที หรือมีการนำ Account ไปใช้กันหลายคน ทางเราขออนุญาตตัดสิทธิ์การใช้งานและ blacklist User ท่านนั้นพร้อมทั้งขออนุญาตสงวนสิทธิในการคืนเงินนะครับ)

BASIC NETWORK (Pre-CCNA)

G20.jpg

       เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA เป็นต้น

เนื้อหา 25 Video | LAB 7 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE)

CCNA (200-301)

IMG_5159.JPG

        เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการตั้งค่าอุปกรณ์ Router และ Switch ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง และให้ครอบคลุมเนื้อหาของการสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

เนื้อหา 102 Video | LAB 31 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

ติวสอบ CCNA (200-301)

IMG_5159.JPG

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

เนื้อหา XX Video  | ผู้สอน อ.เอ พรชัย (CCIE) 

Cisco MPLS

DSC01200.JPG

        หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน, กำลังทำงานด้าน Service Provider, ผู้ที่สนใจศึกษา MPLS Network โดยเฉพาะ และ สำหรับผู้ที่จะสอบ Certificate ของ Cisco เนื้อหา MPLS ก็ถูกบรรจุอยู่ในประกาศนียบัตรของ Cisco เช่น CCNP, CCIE ทั้งที่เป็น Enterprise และ Service Provider

เนื้อหา 34 Video | LAB 12 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

Cisco BGP

S__6905882.jpg

          BGP (Border Gateway Protocol) เป็นโปรโตคอลเลือกเส้นทางประเภท EGP (Exterior Gateway Protocol) ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางที่รองรับในระบบขนาดใหญ่ เช่น ในระบบเครือข่าย Internet, เครือข่ายที่อยู่ต่าง Domain และเราสามารถนำ BGP ไปใช้งานในระบบ MPLS (MPLS L3 VPN) หรือ ใช้ในองค์การขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน

เนื้อหา 35 Video | LAB 14 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

Cisco QoS

S__6905873.jpg

          ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ Quality of Service หรือ Qos ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้  ผู้รับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติ lab ให้สามารถทำงานได้จริงและเห็นภาพการทำงานของ QoS อีกด้วย

เนื้อหา 39 Video | LAB 10 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

CCNP : ENCOR

S__6905873.jpg

              หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCNP, CCIE Enterprise Infrastructure และ CCIE Enterprise Wireless เพราะว่าจะต้องสอบผ่าน CCNP ENCOR ก่อนถึงจะสอบวิชา CCIE ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้ หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ เช่น การ Implementing core enterprise network technologies, virtualization, infrastructure, network assurance, security และ automation เป็นต้น 

เนื้อหา 100 Video | LAB 35 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

CCNP : ENARSI

S__6905873.jpg

        CCNP ENARSI (Enterprise Advanced Routing and Services) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCNP Enterprise  ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับ Routing เป็นส่วนมาก มีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ เช่น การ  Implementing,  Optimizing ,   Troubleshooting สำหรับ Routing protocol EIGRP, OSPF, BGP,  MPLS VPN, VRF, DHCP, IPv6 FHRP, Redistribute เป็นต้น

เนื้อหา 95 Video | LAB 18 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

CCIE Enterprise Infrastructure

S__6905873.jpg

          หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจในทฤษฎี และปฎิบัติ เพื่อเตรียมตัวสอบ LAB Cert. CCIE Enterprise Infrastructure เนื้อหาใน Video จะแบ่งหลักๆออก 5 กลุ่มหัวข้อ คือ Network Infrastructure, Software Defined Infrastructure, Transport Technologies and Solutions, Infrastructure Security and Services และ Infrastructure Automation and Programmability

เนื้อหา 112 Video | LAB 2 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

เรียนเลย

CCIE Service Provider

S__6905873.jpg

          หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจในทฤษฎี และปฎิบัติ เพื่อเตรียมตัวสอบ LAB Cert. CCIE Service Provider เนื้อหาใน Video จะแบ่งหลักๆออก 6 กลุ่มหัวข้อใหญ่ คือ Core Routing, Architectures and Services, Access Connectivity, High Availability and Fast Convergence , Security, Assurance and Automation

เนื้อหา 96 Video | LAB 3 LAB | ผู้สอน อ.พรชัย (CCIE) 

เรียนเลย

Palo Alto Next-Gen Firewall

S__6905873.jpg

          Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall

เนื้อหา 15 Video | LAB 5 LAB | ผู้สอน อ.ธนพล

Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

S__6905873.jpg

          Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall

เนื้อหา 14 Video | LAB 5 LAB | ผู้สอน อ.เอ็ม ธนพล

เรียนเลย