คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

          Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งค่า และ สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาระดับเชิงลึกบนอุปกรณ์ Firewall ได้  

 
 
 

คุณสมบัติผู้เรียน

 • มีพื้นฐานทางด้าน Network และเคยตั้งค่า Palo Alto Firewall เบื้องต้นมาก่อน

Course Outline

 • Firewall - Overview Interface Configuration

 • Firewall - Overview Security and NAT Policies

 • Firewall - Overview App-ID

 • Firewall - Decryption

 • Firewall - User-ID

 • Firewall - GlobalProtect

 • Firewall - Site-to-Site VPN

 • Firewall - Active-Passive-HA

 • Panorama - Initial Config

 • Panorama - Templates

 • Panorama - Device Groups

 • TShoot - Tools and Resources

 • TShoot - CLI Primer

 • TShoot - Flow Logic

 • TShoot - Packet Captures

 
 

LAB

 • LAB Decryption

 • LAB User-ID

 • LAB GlobalProtect

 • LAB Site-to-Site VPNs

 • LAB tools-and-resources (Demo)

 • LAB CLI-primer (Demo)

 • LAB flow-logic (Demo)

 • LAB host-inbound-traffic (Demo)

 • LAB transit-traffic (Demo)

 • LAB system-services-daemons (Demo)

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  หนังสือจำนวน 2 เล่ม (ทฤษฎี/ปฏิบัติ)

 •  ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 2 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผู้สอน        

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน