คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Basic Network

           เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA Routing and Switching หรือ ผู้ที่เริ่มทำงานด้าน Network ใหม่ๆ เป็นต้น 
           การทำงานด้าน Network สำหรับเรื่องพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะ BASIC NETWORK เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทางทีมงานได้ออกแบบหลักสูตรนี้ให้มีหัวข้อครอบคลุมเนื้อหา BASIC ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบNETWORK อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ Router และ Switch ใน Simulate ควบคู่กันไปกับเนื้อหา เนื้อหาหลักๆเช่น OSI, IPv4, Router, Switch, VLAN, Wireless, Routing, Internet, ARP, SDN เป็นต้น

001 : ทำความรู้จักกับคำว่า Network (Network Overview)

002 : OSI & TCP IP Overview

003 : UTP & Fiber Optic

004 : IP Address ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ IPv4

005 : IP Address ตอนที่ 2 Subnet Mask

006 : IP Address ตอนที่ 3 การคำนวณ Network ID, Broadcast IP, Host IP, จำนวน Host

007 : icmp (Ping & Traceroute)

008 : ARP protocol

009 : ทำความรู้จักกับ Router

012 : Basic Configuration Switch

013 : การทำงานของ Switch (MAC Address table)

014 : LAB 2 BASIC SWITCH CONFIGURATION

016 : LAB 3 VLAN CONFIGURATION

017 : Basic Wireless

018 : LAB 4 BASIC ACCESS POINT CONFIGURATION (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

019 : การทำงานของ Router (Routing table)

020 : Static Route

021 : LAB 5 STATIC ROUTE CONFIGURATION

022 : Default Route Static

023 : LAB 6 DEFAULT ROUTE (STATIC) CONFIGURATION

024 : LAB 7 BASIC DNS SERVER

025 : Introduction to Software Defined Networking (SDN)

 

ผู้เรียน

 • ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 • ต้องมีความตั้งใจในการเรียน

 

ผู้สอน

ผู้สอน นายพรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ) 

Certification :

 • CCIE

 • CCNP

 • CCDP

 • CCDA

 • CCNA Wireless

 • CCNA R&S

 • VCP

 • SSFAMP

 • SSFIPS

 • Enterprise Networks Core and WAN

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training