009 : ทำความรู้จักกับ Router

Router ก็มีส่วนประกอบต่างๆคล้ายกับ Computer ของเรา แต่เป็น Computer ที่ถูกสร้างขึ้นมาทำหน้าที่เฉพาะทาง หน้าที่หลักของ Router คือการหาเส้นทางเพื่อส่ง Packet ข้อมูลออกไปให้ดีที่สุด

ส่วนประกอบของ Router เช่น CPU เป็นหน่วยประมวลผล, ROM ซึ่งจะเก็บ OS พื้นฐานของ router, FLASH จะเก็บ OS หลักของ Router เช่น IOS, IOS XE, IOS XR, NX OS เป็นต้น, NVRAM เก็บ Configuration ของ Router (Startup-config) ข้อมูลจะไม่หายเมื่อทำการปิด หรือ Restart Router, RAM เก็บข้อมูลชั่วคราว (Temporary) เช่น Running-config, ARP cache เป็นต้น ข้อมูลจะหายเมื่อทำการปิด หรือ Restart Router

ในการตั้งค่า Router ครั้งแรก เราจะต้องมีสาย Console, มี Computer ที่ติดตั้ง Program Terminal เช่น Program PuTTY, SecureCRT เป็นต้น

Mode ในการตั้งค่า Router จะมีหลักๆอยู่ 3 Mode คือ User Mode (Router>), Privileged Mode (Router#) และก็ Global Configuration Mode (Router(config)#)

ROM จะเก็บ OS พื้นฐานให้ Router boot ขึ้นมาได้ หลายๆครั้งที่ OS หลักของ Router หายหรือมีปัญหา ก็จะเข้าสู่ mode ที่แสดงว่า rommon นั่นคือกำลังทำงานอยู่ใน OS พื้นฐานนั่นเอง ส่วน OS หลักที่เก็บอยู่ใน FLASH นั้นจะมีอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น IOS, IOS XE, IOS XR เป็นต้น สำหรับ NVRAM นั้นจะเก็บ Startup-config ซึ่งการที่เราสั่ง save config. นั้น จะให้ข้อมูลที่เราตั้งค่าหรือ config. ที่อยู่ใน ram จะถูก copy มาอยู่ใน NVRAM ซึ่งเราจะเรียกไฟล์ confug.ที่อยู่ใน NVRAM ว่า Startup-config นั่นเอง ในส่วนของ Interface นั้นจะมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น Interface ที่เป็น Ethernet, Interface Serial, Interface POS เป็นต้น

จากภาพจะแสดงสาย Console ที่เชื่อมต่อระหว่าง Router และ Computer ของเรา เพื่อที่จะใช้ในการตั้งค่า config. ให้กับ Router ปกติแล้วสาย console จะมีหลายรูปแบบ แต่ในตัวอย่างตามภาพจะเป็นสาย USB to Serial มาเชื่อมต่อกับสายที่เป็น Serial to RJ45 ฝั่ง USB เราก็จะเชื่อมต่อเข้ากับ Computer ส่วนฝั่ง RJ45 ก็จะเชื่อมต่อกับ port console ของ Router

สำหรับ Program Terminal ที่ใช้ในการตั้งค่า config. Router นั้นก็มีอยู่หลาย program เช่นกัน แต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็น Program PuTTY, SecureCRT เป็นต้น สำหรับ SecureCRT นั้นจะค่อนข้างสะดวก และมีลูกเล่นหลากหลายมากกว่า PuTTY

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training