013 : การทำงานของ Switch (MAC Address table)

เมื่อเปิด switch ขึ้นมาใหม่ Switch จะมีขั้นตอนการทำงานเพื่อส่ง frame ดังต่อไปนี้ คือ Learning, Flooding, Forwarding and Filtering

เริ่มแรก ตาราง MAC Address ของ Switch จะยังคงไม่มีข้อมูล ยกตัวอย่างถ้าหาก PC หรือ Computer ส่ง frame ข้อมูล ให้ PC อีกเครื่องหนึ่ง ตัว Switch เรียนรู้ MAC ต้นทางจาก frame ที่รับเข้ามา และบันทึก MAC ของ PC ไปยัง port ที่รับเข้ามา เรียกการทำงานของ Switch นี้ว่า "Learning" และ Frame จาก PC จะถูกกระจายไปยังทุก port ยกเว้น Port ที่รับเข้ามา เนื่องจาก Switch ยังไม่รู้จัก MAC ปลายทาง (unknown unicasts are flooded) ขั้นตอนการทำงานนี้เราเรียกว่า "Flooding"

ตัวอย่างถ้าหาก PC ส่ง frame ข้อมูล ไปยัง SERVER ซึ่ง Switch รู้ MAC ปลายทางหรือ Server แล้วว่าอยู่ที่ port ไหน ดังนั้น frame จะไม่ถูกกระจายอีกต่อไป จะถูกส่งไปยัง port ปลายทางตรงๆได้เลย (Destination is known) ขั้นตอนการทำงานนี้เราเรียกว่า "Forwarding"

จะขอยกตัวอย่างการทำงานที่อธิบายข้างต้นให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยภาพด้านล่างนี้

PC 1 ส่ง frame ข้อมูล ให้ PC 2 Switch เรียนรู้ท MAC ต้นทางจาก frame และบันทึก MAC ของ PC 1 ยัง port E0 Frame จาก PC 1 ถูกกระจายไปยังทุก port ยกเว้น E0 เพื่อส่งไปให้ PC 2 (The frame from station A to station C is flooded out to all ports except port E0) เนื่องจาก Switch ยังไม่รู้จัก MAC ปลายทาง (unknown unicasts are flooded)

PC 1 ส่ง frame ข้อมูล ไปยัง SERVER Switch รู้ MAC ปลายทางแล้วว่าอยู่ที่ port E3 ดังนั้น frame จะไม่ถูกกระจายอีกต่อไป จะถูกส่งไปยัง port E3 ตรงๆได้เลย (Destination is known)

สำหรับ MAC Address Table ใน Switch เราสามารถใช้คำสั่ง "show mac-address-table" เพื่อตรวจสอบดูได้

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training