คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : CCIE Enterprise Infrastructure LAB (Classroom)

          หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฎิบัติ เพื่อเตรียมตัวสอบ LAB Cert. CCIE Enterprise Infrastructure เนื้อหาในการปฏิบัติจะแบ่งหลักๆออก 5 กลุ่มหัวข้อ คือ Network Infrastructure, Software Defined Infrastructure, Transport Technologies and Solutions, Infrastructure Security and Services และ Infrastructure Automation and Programmability ซึ่งในการเรียนจะเน้นปฏิบัติโดยใช้โจทย์จากแนวข้อสอบจริง

 
 
 
 
 
 

รอบที่เปิดอบรม

รุ่นที่ 1 : รอกำหนดอีกครั้ง

หมายเหตุ : เวลาเรียน 9.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network ในระดับ CCNP หรือเคยผ่านหลักสูตร CCNP Enterprise Infrastructure มาก่อน

Course and LAB Outline

Introduction CCIE Enterprise Infrastructure

Module : Deploy Operate Optimize

Diagram LAB

 • Diagram : HQ, Data Center, IAAS, Service Provider, Branch, BGP and DMVPN


LAB : EXISTING NETWORK REVIEW AND TUNING

 • Layer2 Technology in HQ

 • First Hop Redundancy Protocol in HQ

 • OSPFv2 between HQ and DC

 • DHCP IPv4 Service for HQ

 • IPv6 in HQ

 • IPv6 EIGRP in HQ

 • OSPFv2 in DC

 • BGP between HQ/DC and Service Providers

 • Bring up VPNv4/VPNv6 in Service Provider 1

 • DMVPN between DC and Branch3 and Branch4

 • Tunning EIGRP on DMVPN and DMVPN-Enableed Site

 • IPv4 Network on legacy Branches

 • Multicast in FADB2

 • Extending connectivity to IAAS

 • Enabling Internet access


LAB : Implementing Proof of Concept SDX Branches

 • Correcting the IP Address of managed Switch in DNA Center

 • Completing VN configuration in DNA Center

 • Mapping SDA VNs to SD-WAN VPNs

 • Configuring SD-WAN VPN Route Leaking

 • Handling Guest Traffic

 • Support for silent host in Branch2


LAB : Makking use of Programmability

 • Enabling CLI Access

 • Using Guest Shell and Python

 • Autoated configuration Backup script
   

LAB : Modue Design

 • Questions and Answer

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  หนังสือจำนวน 1 เล่ม (ปฏิบัติ)

 •  ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย

 •  เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี

 • ได้ดู Video ในส่วนทฤษฎีฟรีของหลักสูตร CCIE Enterprise Infrastructure

 • ได้รับการช่วยเหลือและแนะนำในการเตรียมตัว การเดินทาง ไปสอบในต่างประเทศ


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 5 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ทฤษฎี 20% และปฏิบัติ 80%)

ผู้สอน        

 • ผู้สอน : อ.เอ, ผู้ช่วยสอน อ.โจ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน


กฎในการเรียน

 •  ห้ามบันทึก Video ระหว่างการเรียน

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน