คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : CCNA (Classroom)

        เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

       สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพิ่มเติม

 
 
 

รอบที่เปิดอบรม

รุ่นที่ 27 รอบวันธรรมดา จันทร์ -ศุกร์ ที่ 7-11, 14 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00-17.00 น. (คลิกเพื่อชำระเงิน)

 

รุ่นที่ 26 รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 3-4, 10-11, 17-18 เม.ย. 2564
รุ่นที่ 25 รอบวันธรรมดา จันทร์ -ศุกร์ ที่ 21-23, 26-28 เม.ย. 2564

รุ่นที่ 24 รอบวันที่ 6-7, 13-14, 20-21 ก.พ. 2564

รุ่นที่ 23 รอบวันที่ 14-15, 21-22, 28-29 มี.ค. 2563
รุ่นที่ 22 รอบวันที่ 19-24 ธ.ค. 2562
รุ่นที่ 21 รอบวันที่ 9-10, 16-17 พ.ย. 2562
รุ่นที่ 20 รอบวันที่ 3-4, 10-11, 17-18 ส.ค. 2562
รุ่นที่ 19 รอบวันที่ 11-12, 18-19, 25-26 พ.ค. 2562
รุ่นที่ 18 รอบวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 มี.ค. 2562
รุ่นที่ 17 รอบวันที่ 19-20, 26-27 ม.ค. 2-3 ก.พ. 2562
รุ่นที่ 16 รอบวันที่ 18-19, 25-26 ส.ค. 1-2 ก.ย. 2561
รุ่นที่ 15 รอบวันที่ 2-3, 9-10, 16-17, มิ.ย. 2561
รุ่นที่ 14 รอบวันที่ 10-11, 17-18, 24-25, มี.ค. 2561
รุ่นที่ 13 รอบวันที่ 13-14, 20-21, 27-28, ม.ค. 2561
รุ่นที่ 12 รอบวันที่ 21-22, 28-29 ต.ค., 4-5, พ.ย. 2560
รุ่นที่ 11 รอบวันที่ 29-30 ก.ค., 5-6 , 12-13, ส.ค. 2560
รุ่นที่ 10 รอบวันที่ 17-18, 24-25 มิ.ย., 1-2, ก.ค. 2560
รุ่นที่ 9 รอบวันที่ 6-7, 13-14, 20-21 พ.ค. 2560
รุ่นที่ 8 รอบวันที่ 25-26 มี.ค., 1-2, 8-9 เม.ย. 2560
รุ่นที่ 7 รอบวันที่ 14-15, 21-22, 28-29 ม.ค. 2560
รุ่นที่ 6 รอบวันที่ 10-11, 17-18, 24-25 ก.ย. 2559
รุ่นที่ 5 รอบวันที่ 23-24, 30-31 ก.ค., 6-7 ส.ค. 2559
รุ่นที่ 4 รอบวันที่ 9-10, 23-24, 30 เม.ย., 1 พ.ค. 2559
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 ม.ค. 2559
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ 7-8, 14-15, 21-22 พ.ย. 2558
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ 5-6, 12-13, 19-20 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : เวลาเรียน 9.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 • ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร BASIC NETWORK มาก่อน

 • มีความตั้งใจในการเรียน

Course Outline

Network Fundamentals

Explain the role and function of network components

 •  Routers

 •  L2 and L3 switches

 •  Next-generation firewalls and IPS

 •  Access points

 •  Controllers (Cisco DNA Center and WLC)

 •  Endpoints

 •  Servers

 
Describe characteristics of network topology architectures

 •  2 tier

 •  3 tier

 •  Spine-leaf

 •  WAN

 •  Small office/home office (SOHO)

 •  On-premises and cloud


Compare physical interface and cabling types

 •  Single-mode fiber, multimode fiber, copper

 •  Connections (Ethernet shared media and point-to-point)

 •  Concepts of PoE


Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)

 • Compare TCP to UDP

 • Configure and verify IPv4 addressing and subnetting

 • Describe the need for private IPv4 addressing

 • Configure and verify IPv6 addressing and prefix


Compare IPv6 address types

 •  Global unicast

 •  Unique local

 •  Link local

 •  Anycast

 •  Multicast

 •  Modified EUI 64

 
 
Describe wireless principles

 •  Nonoverlapping Wi-Fi channels

 •  SSID

 •  RF

 •  Encryption

 
Explain virtualization fundamentals (virtual machines)
 
Describe switching concepts

 •  MAC learning and aging

 •  Frame switching

 •  Frame flooding

 •  MAC address table

 
Network Access


Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches

 •  Access ports (data and voice)

 •  Default VLAN

 •  Connectivity

 
Configure and verify interswitch connectivity

 •  Trunk ports

 •  802.1Q

 •  Native VLAN

 
Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)
 
Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)
 
Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations

 •  Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names

 •  Port states (forwarding/blocking)

 •  PortFast benefits


Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes
Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP, WLC, access/trunk ports, and LAG)
Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)
Configure the components of a wireless LAN access for client connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings


IP Connectivity

Interpret the components of routing table

 •  Routing protocol code

 •  Prefix

 •  Network mask

 •  Next hop

 •  Administrative distance

 •  Metric

 •  Gateway of last resort


Determine how a router makes a forwarding decision by default

 •  Longest match

 • Administrative distance 

 • Routing protocol metric


Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing

 •  Default route

 • Network route 

 • Host route 

 • Floating static


Configure and verify single area OSPFv2

 •  Neighbor adjacencies

 • Point-to-point 

 • Broadcast (DR/BDR selection) 

 • Router ID


Describe the purpose of first hop redundancy protocol

IP Services

Configure and verify inside source NAT using static and pools
Configure and verify NTP operating in a client and server mode
Explain the role of DHCP and DNS within the network
Explain the function of SNMP in network operations
Describe the use of syslog features including facilities and levels
Configure and verify DHCP client and relay
Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking,
queuing, congestion, policing, shaping
Configure network devices for remote access using SSH
Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network
 

Security Fundamentals

Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)
Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)
Configure device access control using local passwords
Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)
Describe remote access and site-to-site VPNs
Configure and verify access control lists
Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)
Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts
Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)
Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI
 

Automation and Programmability

Explain how automation impacts network management
Compare traditional networks with controller-based networking
Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)

 •  Separation of control plane and data plane

 • North-bound and south-bound APIs

Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management
Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)
Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible
Interpret JSON encoded data

 
 
 

LAB

LAB 1 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv4)
LAB 2 CONFIGURING CISCO SWITCH    
LAB 3 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING    
LAB 4 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (ROUTER)    
LAB 5 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (LAYER3 SWITCH)    
LAB 6 CONFIGURING STP
LAB 7 CONFIGURING ETHERCHANNEL
LAB 8 CONFIGURING PORTSECURITY
LAB 9 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv6)
LAB 10 CONFIGURING WIRELESS
LAB 11 CONFIGURING WLC (Wireless LAN Controller)  
LAB 12 CONFIGURING IPv4 STATIC ROUTE    
LAB 13 CONFIGURING IPv4 DEFAULT ROUTE  
LAB 14 CONFIGURING IPv6 STATIC ROUTE    
LAB 15 CONFIGURING IPv6 DEFAULT ROUTE
LAB 16 CONFIGURING OSPFv2(Single-Area) ROUTING  
LAB 17 CONFIGURING OSPFv2(Multi-Area) ROUTING
LAB 18 CONFIGURING OSPFv3(Single-Area) ROUTING
LAB 19 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST    
LAB 20 CONFIGURING NAT Static   
LAB 21 CONFIGURING NAT PAT (Static)
LAB 22 CONFIGURING NAT PAT (Dynamic)  
LAB 23 CONFIGURING FHRP-HSRP (Router)
LAB 24 CONFIGURING FHRP-HSRP (L3 Switch)
LAB 25 CONFIGURING DHCP    
LAB 26 CONFIGURING NTP & SYSLOG    
LAB 27 CONFIGURING SNMP
LAB 28 DNA Center (Demo)
LAB 29 SD-WAN (Demo)
LAB 30 Basic Python
LAB 31 Password Recovery (Router) 

LAB 32 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPV4) (อุปกรณ์จริง)
LAB 33 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPV6) (อุปกรณ์จริง)
LAB 34 BASIC CONFIGURING CISCO SWITCH (อุปกรณ์จริง)
LAB 35 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING (อุปกรณ์จริง)
LAB 36 CONFIGURING INTER-VLAN ROUTING (ROUTER) (อุปกรณ์จริง)
LAB 37 CONFIGURING INTER-VLAN ROUTING (LAYER 3 SWITCH) (อุปกรณ์จริง)
LAB 38 CONFIGURING STP (อุปกรณ์จริง)
LAB 39 CONFIGURING ETHERCHANNEL (อุปกรณ์จริง)    
LAB 40 CONFIGURING PORTSECURITY (อุปกรณ์จริง)     
LAB 41 CONFIGURING STATIC ROUTE (อุปกรณ์จริง)
LAB 42 CONFIGURING DEFAULT ROUTE (อุปกรณ์จริง)
LAB 43 CONFIGURING OSPF ROUTE (อุปกรณ์จริง)      
LAB 44 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST (อุปกรณ์จริง)    
LAB 45 CONFIGURING STATIC NAT (อุปกรณ์จริง)    
LAB 46 CONFIGURING HSRP (อุปกรณ์จริง)    
LAB 47 CONFIGURING DHCP (อุปกรณ์จริง)    
LAB 48 CONFIGURING NTP & SYSLOG (อุปกรณ์จริง)    
LAB 49 CONFIGURING SNMP (อุปกรณ์จริง)   
LAB 50 Basic Python (อุปกรณ์จริง) 

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • หนังสือจำนวน 2 เล่ม (ทฤษฎี/ปฏิบัติ)

 • ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย

 • ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

 • เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี

 • เรียนทบทวนในหลักสูตร Virtual Classroom ได้ฟรี

 • ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ Router, Switch จริงในระหว่างเรียน


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 6 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ผ่าน Program Simulate)

ผู้สอน        

 • ผู้สอน : อ.เอ, ผู้ช่วยสอน อ.ด้วง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน


ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน