คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : CCNA

        เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

073 : FHRP (HSRP)  (ทดลองเรียน)

062 : LAB Access Control List   (ทดลองเรียน)

001 : CCNA Overview

002 : Network Overview

003 : Compare physical interface and cabling types

004 : OSI and TCP IP Model ตอนที่ 1

005 : OSI and TCP IP Model ตอนที่ 2

006 : ICMP

007 : ARP

008 : IP Address Version 4 ตอนที่ 1

009 : IP Address Version 4 ตอนที่ 2

010 : IP Address Version 4 ตอนที่ 3

011 : Subnetting

012 : VLSM 

013 : Configuring Cisco Router

014 : Managing CISCO IOS Images and Upgrades 

015 : LAB 1 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPV4)

016 : Basic Cisco Switch

017 : Switch Configuring and MAC Address Table

018 : LAB 2 BASIC CONFIGURING CISCO SWITCH

019 : VLAN

020 : Inter Switch Connectivity

021 : LAB 5 STATIC ROUTE 021 : LAB 3 VLAN and TRUNK

022 : Inter VLAN (Router) 

023 : LAB Inter VLAN (Router)

024 : Inter VLAN (Switch)

025 : LAB Inter VLAN (Switch)

026 : VTP

027 : STP ตอนที่ 1

028 : LAB STP

029 : STP ตอนที่ 2

030 : L2, L3 EtherChannel

031 : LAB Layer2 EtherChannel

032 : Port Security

033 : LAB Port Security

034 : Voice VLAN

035 : LAB Voice VLAN

036 : PoE

037 : IPv6

038 : LAB Basic IPv6

039 : Wireless LAN

040 : Wireless LAN Security

041 : LAB Basic Wireless LAN (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

042 : LAB Wireless LAN and WLC

043 : IPv4 Routing ตอนที่ 1

045 : LAB IPv4 Static Route

046 : IPv4 Routing ตอนที่ 2

047 : IPv4 Default Route Static

048 :  LAB IPv4 Default Route Static

049 : Static Network Route, Host Route, Floating Route

050 : IPv6 Static and Default Route

051 : LAB IPv6 Static Route

052 : LAB IPv6 Default Route (Static)

053 : OSPFv2 Routing ตอนที่ 1

054 : LAB OSPFv2 Routing

055 : OSPFv2 Routing ตอนที่ 2

056 : OSPFv2 Routing ตอนที่ 3

057 : LAB OSPFv2 Routing (Multi Area)

058 : OSPFv3 Routing

059 : LAB OSPFv3 Routing

060 : IPv4 Routing ตอนที่ 3

061 : Access Control List

062 : LAB Access Control List   (ทดลองเรียน)

063 : Access Control List (ACL) ตอนที่ 2

064 : NAT and NAT Static

065 : LAB NAT Static

066 : Dynamic NAT

067 : PAT

068 : LAB PAT-Static

069 : PAT-Dynamic

070 : LAB PAT-Dynamic

071 : QoS concepts

072 : Neighbor Discovery Protocols (NDP)

073 : FHRP (HSRP)  (ทดลองเรียน)

074 : LAB FHRP (HSRP)

075 : Cloud, Virtual Machines

076 : DHCP

077 : LAB DHCP

078 : DHCP Relay

079 : Configuring IPv6 Unicast Address and EUI-64

080 : Basic DNS

081 : Network Time Protocol (NTP)

082 : LAB Network Time Protocol

083 : Syslog

084 : LAB Syslog

085 : Basic SNMP

086 : LAB Basic SNMP

087 : Introduction to SDN (Software Defined Networking)

088 : Cisco DNA Center

089 : SDN Data Models and Structures Concept

090 : Demo LAB Basic Python

091 : 802.1X Concept

092 : AAA with TACACS+ or RADIUS Concept

093 : GRE tunnel (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

094 : VPN, IPSEC Concept

095 : DHCP snooping

096 : Dynamic ARP inspection (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

097 : LAB CCNA TS1 (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

098 : LAB CCNA TS2 (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

099 : LAB CCNA TS3 (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

100 : LAB CCNA TS4 (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

101 : LAB CCNA TS5 (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

102 : LAB CCNA TS6 (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

 

ผู้เรียน

 • ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 • ต้องมีความตั้งใจในการเรียน

 

ผู้สอน

ผู้สอน นายพรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ) 

Certification :

 • CCIE

 • CCNP

 • CCDP

 • CCDA

 • CCNA Wireless

 • CCNA R&S

 • VCP

 • SSFAMP

 • SSFIPS

 • Enterprise Networks Core and WAN

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training