คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : CCNA (Virtual Classroom)

        เนื้อหาหลักสูตร CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานด้านระบบ Network และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชา CCNA รหัส 200-301 โดยจะเป็นการคอนฟิกอุปกรณ์ของค่าย Cisco เป็นหลัก สอนเน้นความเข้าใจให้สามารถทำงานได้จริง ซึ่งระยะเวลา 5 วัน และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรระดับ CCNA รหัส 200-301ของค่าย Cisco

       สำหรับหลักสูตรนี้ทางเราสอนโดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเนื้อหาให้เห็นภาพเป็นระยะๆ เนื้อหาที่เรียนมีหลายหัวข้อมาก สามารถดูได้ได้ใน Course Outline เพิ่มเติม

 
 
 

คุณสมบัติผู้เรียน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 • ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร BASIC NETWORK มาก่อน

 • มีความตั้งใจในการเรียน

Course Outline

Network Fundamentals

Explain the role and function of network components

 •  Routers

 •  L2 and L3 switches

 •  Next-generation firewalls and IPS

 •  Access points

 •  Controllers (Cisco DNA Center and WLC)

 •  Endpoints

 •  Servers

 
Describe characteristics of network topology architectures

 •  2 tier

 •  3 tier

 •  Spine-leaf

 •  WAN

 •  Small office/home office (SOHO)

 •  On-premises and cloud


Compare physical interface and cabling types

 •  Single-mode fiber, multimode fiber, copper

 •  Connections (Ethernet shared media and point-to-point)

 •  Concepts of PoE


Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)

 • Compare TCP to UDP

 • Configure and verify IPv4 addressing and subnetting

 • Describe the need for private IPv4 addressing

 • Configure and verify IPv6 addressing and prefix


Compare IPv6 address types

 •  Global unicast

 •  Unique local

 •  Link local

 •  Anycast

 •  Multicast

 •  Modified EUI 64

 
 
Describe wireless principles

 •  Nonoverlapping Wi-Fi channels

 •  SSID

 •  RF

 •  Encryption

 
Explain virtualization fundamentals (virtual machines)
 
Describe switching concepts

 •  MAC learning and aging

 •  Frame switching

 •  Frame flooding

 •  MAC address table

 
Network Access


Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches

 •  Access ports (data and voice)

 •  Default VLAN

 •  Connectivity

 
Configure and verify interswitch connectivity

 •  Trunk ports

 •  802.1Q

 •  Native VLAN

 
Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)
 
Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)
 
Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations

 •  Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names

 •  Port states (forwarding/blocking)

 •  PortFast benefits


Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes
Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP, WLC, access/trunk ports, and LAG)
Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)
Configure the components of a wireless LAN access for client connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings


IP Connectivity

Interpret the components of routing table

 •  Routing protocol code

 •  Prefix

 •  Network mask

 •  Next hop

 •  Administrative distance

 •  Metric

 •  Gateway of last resort


Determine how a router makes a forwarding decision by default

 •  Longest match

 • Administrative distance 

 • Routing protocol metric


Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing

 •  Default route

 • Network route 

 • Host route 

 • Floating static


Configure and verify single area OSPFv2

 •  Neighbor adjacencies

 • Point-to-point 

 • Broadcast (DR/BDR selection) 

 • Router ID


Describe the purpose of first hop redundancy protocol

IP Services

Configure and verify inside source NAT using static and pools
Configure and verify NTP operating in a client and server mode
Explain the role of DHCP and DNS within the network
Explain the function of SNMP in network operations
Describe the use of syslog features including facilities and levels
Configure and verify DHCP client and relay
Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking,
queuing, congestion, policing, shaping
Configure network devices for remote access using SSH
Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network
 

Security Fundamentals

Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)
Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)
Configure device access control using local passwords
Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)
Describe remote access and site-to-site VPNs
Configure and verify access control lists
Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)
Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts
Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)
Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI
 

Automation and Programmability

Explain how automation impacts network management
Compare traditional networks with controller-based networking
Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)

 •  Separation of control plane and data plane

 • North-bound and south-bound APIs

Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management
Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)
Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible
Interpret JSON encoded data

LAB

LAB 1 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv4)
LAB 2 CONFIGURING CISCO SWITCH    
LAB 3 CONFIGURING VLAN AND TRUNKING    
LAB 4 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (ROUTER)    
LAB 5 CONFIGURING INTER -VLAN ROUTING (LAYER3 SWITCH)    
LAB 6 CONFIGURING STP
LAB 7 CONFIGURING ETHERCHANNEL
LAB 8 CONFIGURING PORTSECURITY
LAB 9 BASIC CONFIGURING CISCO ROUTER (IPv6)
LAB 10 CONFIGURING WIRELESS
LAB 11 CONFIGURING WLC (Wireless LAN Controller)  
LAB 12 CONFIGURING IPv4 STATIC ROUTE    
LAB 13 CONFIGURING IPv4 DEFAULT ROUTE  
LAB 14 CONFIGURING IPv6 STATIC ROUTE    
LAB 15 CONFIGURING IPv6 DEFAULT ROUTE
LAB 16 CONFIGURING OSPFv2(Single-Area) ROUTING  
LAB 17 CONFIGURING OSPFv2(Multi-Area) ROUTING
LAB 18 CONFIGURING OSPFv3(Single-Area) ROUTING
LAB 19 CONFIGURING ACCESS CONTROL LIST    
LAB 20 CONFIGURING NAT Static   
LAB 21 CONFIGURING NAT PAT (Static)
LAB 22 CONFIGURING NAT PAT (Dynamic)  
LAB 23 CONFIGURING FHRP-HSRP (Router)
LAB 24 CONFIGURING FHRP-HSRP (L3 Switch)
LAB 25 CONFIGURING DHCP    
LAB 26 CONFIGURING NTP & SYSLOG    
LAB 27 CONFIGURING SNMP
LAB 28 DNA Center (Demo)
LAB 29 SD-WAN (Demo)
LAB 30 Basic Python
LAB 31 Password Recovery (Router) 

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  หนังสือจำนวน 2 เล่ม (ทฤษฎี/ปฏิบัติ) ทางเราจะส่งไปรษณีย์ไปให้ผู้เรียน

 •  ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย

 •  ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

 •  เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 2 ปี


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 6 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ผ่าน Program Simulate)

ผู้สอน        

 • ผู้สอน : อ.เอ, ผู้ช่วยสอน อ.ด้วง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน


กฎในการเรียน

 •  ห้ามบันทึก Video ระหว่างการเรียน

 •  ต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาระหว่างการเรียน

 •  ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียน

 •  หากติดปัญหาในการทำ LAB ทางผู้ช่วยสอนจะขออนุญาต Remote เข้าไปแก้ไขที่เครื่องผู้เรียน

 •  หากมีปัญหาเรื่องภาพ หรือ เสียง สามารถแจ้งหรือติดต่อผู้ช่วยสอนผ่านทาง มือถือ, กลุ่มไลน์, facebook หรือ อื่นๆได้ทันที

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน

 
 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training