คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : ติวสอบ CCNA

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

 

ผู้เรียน

  • ต้องเคยเรียน หลักสูตรติวสอบ CCNA (200-301) ของ 9HUA Training มาก่อนแล้ว