คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Cisco QoS (Online)

 
Understanding the Need for QoS
Understanding QoS
Implementing QoS
Identifying Models for Implementing QoS
Understanding the Differentiated Services Model
Identifying QoS Mechanisms
Understanding Classification and Marking
Using MQC for Classification
Using MQC for Class-Based Marking
Using NBAR for Classification
LAB 1 – QOS CLASSIFICATION AND MARKING (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
Introducing Queuing
Understanding Queuing Implementations
Configuring CBWFQ (ตอนที่ 1)
LAB 2 – QOS BANDWIDTH, BANDWIDTH PERCENT RESERVATIONS AND CBWFQ
Configuring CBWFQ (ตอนที่ 2)
Configuring LLQ
LAB 3 – QOS LLQ AND CBWFQ - BANDWIDTH REMAINING RESERVATIONS
Introducing Congestion Avoidance
Introducing RED
Configuring Class-Based Weighted RED
LAB 4 – QOS RANDOM EARLY DETECTION (RED) (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
Configuring Explicit Congestion Notification
LAB 5 – QOS WRED WITCH ECN AND DYNAMIC FLOW-WRED
Understanding Traffic Policing and Shaping
LAB 6 – QOS CLASS-BASED TRAFFIC SHAPING AND POLICING
LAB 7 – QOS MQC CLASS-BASED GTS AND CBWFQ
Configuring Class-Based Policing
LAB 8 – QOS SINGLE-RATE THREE-COLOR POLICER
Understanding Traffic Policing and Shaping (ตอนที่ 2)
LAB 9 – QOS TWO-RATE THREE-COLOR POLICER
Configuring Class-Based Shaping
Understanding Traffic Classification Best Practices
Configuring QoS Preclassify
LAB 10 – QOS GRE PRE-CLASSIFY (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
MultiLayer Switching QoS (MLS) (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
MultiLayer Switching QoS (MLS) Policing (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
MultiLayer Switching QoS (MLS) Queuing (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
MultiLayer Switching QoS (MLS) WTD (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
MultiLayer Switching QoS (MLS) SRR (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)
MultiLayer Switching QoS (MLS) Catalyst 2960-X (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

          ปัจจุบัน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความต้องการในการใช้งาน Bandwidth ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานกลุ่มข้อมูล multimedia ผ่าน WAN Link ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ติดตั้ง ผู้ที่ดูแล และผู้ที่แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายขององค์กรให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ หลักสูตร Cisco Quality of Service จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย ด้วยแนวทางของการจัด Quality of Service หรือ Qos ให้สามารถใช้งาน Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ในหลายๆครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องขยาย Bandwidth เพียงแค่อาศัยความรู้ความเข้าใจ QoS ก็สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรนี้ จะสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การนำ QoS ไปใช้งานบนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco และการแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายที่ Bandwidth ที่ไม่เพี่ยงพอได้

 

ผู้เรียน

ต้องมีความรู้ในระดับหลักสูตร CCNA เป็นอย่างน้อย หรือ เคยเรียนหลักสูตร CCNA มาก่อน

 

ผู้สอน

ผู้สอน นายพรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ) 

Certification :

  • CCIE

  • CCNP

  • CCDP

  • CCDA

  • CCNA Wireless

  • CCNA R&S

  • VCP

  • SSFAMP

  • SSFIPS

  • Enterprise Networks Core and WAN