Classroom / เรียนสดที่ห้องอบรม

        Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆกันในห้องเรียน เป็นการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด สามารถถามตอบกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และทางเราก็มีผู้ช่วยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ติดปัญหาในการทำ LAB หรือ มีคำถามอื่นๆก็สามารถอธิบายแบบตัวต่อตัวได้ทันที

Pre-CCNA_Rev01.png

Pro. 3,900.-
จากราคาเต็ม
7,000.-
(3 วัน)

ENCOR_Rev01.png

Pro. 9,900.-
จากราคาเต็ม
15,000.-
(5 วัน)

Exam-CCNP_Rev01.png

สำหรับผู้เรียน
ENARSI
(1 วัน)

ฟรี!!!

QoS_Rev01.png

Pro. 7,900.-
จากราคาเต็ม
12,000.-
(3 วัน)

BS-AWS_Rev01.png

Pro. 8,900.-
จากราคาเต็ม
12,000.-
(2 วัน)

CCIE SP_Rev01.png

CCIE SP
(Service Provider)

Pro. 9,900.-
จากราคาเต็ม
20,000.-

CompTIA Network+_Rev01.png

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-

HCIP_Rev01.png

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-

CCNA_Rev01.png

Pro. 9,900.-
จากราคาเต็ม
15,000.-
(6 วัน)

Exam-CCNP_Rev01.png

สำหรับผู้เรียน
ENCOR
(1 วัน)

ฟรี!!!

MPLS_Rev01.png

Pro. 7,900.-
จากราคาเต็ม
12,000.-
(3 วัน)

Palo_Rev01.png

Pro. 5,900.-
จากราคาเต็ม
9,000.-
(2 วัน)

CCIE EI_Rev01.png

CCIE EI
(Enterprise In.)

Pro. 9,900.-
จากราคาเต็ม
20,000.-

CCIE SP LAB_Rev01.png

CCIE SP LAB
(Service Provider)

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-

CompTIA Security+_Rev01.png

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-

HCIE_Rev01.png

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-

Exam-CCNA_Rev01.png

สำหรับผู้เรียน
CCNA
(1 วัน)
ฟรี!!!

ENARSI_Rev01.png

Pro. 8,900.-
จากราคาเต็ม
15,000.-
(5 วัน)

BGP_Rev01.png

Pro. 7,900.-
จากราคาเต็ม
12,000.-
(3 วัน)

ADV PALO_Rev01.png

Pro. 7,900.-
จากราคาเต็ม
12,000.-
(2 วัน)

CCIE EI LAB_Rev01.png

Pro. 18,900.-
จากราคาเต็ม
30,000.-

WLC_Rev01.png

Pro. 8,900.-
จากราคาเต็ม
15,000.-

HCIA_Rev01.png

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-

Python_Rev01.png

Pro. 1x,xxx.-
จากราคาเต็ม
xx,xxx.-