Classroom / เรียนสดที่ห้องอบรม

        Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆกันในห้องเรียน เป็นการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และทางเราก็มีผู้ช่วยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ติดปัญหาในการทำ LAB หรือ มีคำถามอื่นๆก็สามารถอธิบายแบบตัวต่อตัวได้ทันที

PALO ALTO FW

เรียน 2 วัน

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งค่า Feature ที่สำคัญๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาบนอุปกรณ์ Firewall Palo Alto ได้

ราคาเต็ม 9,000

4,900.-

CCNP ENARSI

เรียน 5 วัน (300-410 ENARSI)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ  Cert. CCNP Enterprise เนื้อหาจะเป็นเชิงลึกของ Routing protocol ต่างๆ

ราคาเต็ม 15,000

8,900 .-

CCNA

เรียน 6 วัน

เป็นหลักสูตรที่คนทำงานด้าน Network จำเป็นต้องเรียน ต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถูกต้อง CCNA ถือว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่สุด

ราคาเต็ม 15,000

8,900 .-

CCNP ENCOR

เรียน 5 วัน (350-401 ENCOR)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบ Cert. CCIE ( Ent. Infrastructure & Wireless) และวิชานี้ถือเป็นวิชาบังคับสอบ สำหรับ Cert. CCNP Enterprise อีกด้วย

ราคาเต็ม 15,000

8,900 .-

CCNP ENARSI
จำหน่ายหมดแล้ว
CCNA
จำหน่ายหมดแล้ว
Palo Alto Next-Gen Firewall
จำหน่ายหมดแล้ว
CCNP ENCOR
จำหน่ายหมดแล้ว
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training