หลักสูตร Online
หลักสูตร Virtual Classroom
หลักสูตร Classroom
มีหนังสือ ทฤษฎีและปฏิบัติ
เฉพาะปฎิบัติ
(pdf)
Yes
Yes
โปรแกรมและ ไฟล์ LAB
Yes
Yes
Yes
สอนสด
No
Yes
(ผ่าน Internet)
Yes
เรียนทวนฟรี
No
Yes
Yes
(Classroom+Virtual Classromm)
Video ทบทวนย้อนหลัง
Yes
Yes
Yes
ให้คำปรึกษา-ตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาและการสอบ Cert.
Yes
Yes
Yes
มีใบผ่านการอบรมให้
No
Yes
(ต้องผ่านการทดสอบ)
Yes
หลักสูตร Online

         Online Courses จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนผ่าน Video บนระบบ Internet ซึ่งการเรียนผ่านระบบออนไลน์นี้ทำให้สามารถเลือกเวลาเรียนที่คุณสะดวกได้ตามต้องการ ซึ่งจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีงานประจำ หรือ ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่แน่นอน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ หากเรียนไปแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับไปทบทวนดูใหม่ได้ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรออนไลน์

1. หนังสือปฏิบัติเป็นไฟล์ PDF

2. โปรแกรมและไฟล์ LAB ไว้ฝึกการตั้งค่า
3. ดู Video ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้

(อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

หลักสูตร Virtual Classroom (Live Online)

         Virtual Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆผ่าน Internet ด้วยโปรแกรม Video Conference  ซึ่งเป็นการเรียนที่สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ห้องอบรมของทางเรา เช่น หลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือไกลๆ เดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ก็ถือว่าลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทางได้พอสมควร เพียงแค่มี Internet ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตร Virtual Classroomได้ หากเรียนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะถามกันได้ทันทีเลย

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร Virtual Classroom (Live Online)

1. หนังสือปฏิบัติเป็นไฟล์ PDF
2. หนังสือภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็น Hard Copy

2. โปรแกรมและไฟล์ LAB ไว้ฝึกการตั้งค่า
3. ดู Video ภาคทฤษฎีและปฏิบัติย้อนหลังได้ (ดูย้อนหลังได้เฉพาะวิชาที่ตรงกับหลักสูตรออนไลน์)
4. เรียนทวนได้ฟรี
5. มีใบผ่านการอบรมให้ (ต้องผ่านการทดสอบ)

(อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

หลักสูตร Classroom

        Classroom จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆกันในห้องเรียน เป็นการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากที่สุด สามารถถามตอมกันได้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และทางเราก็มีผู้ช่วยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ติดปัญหาในการทำ LAB หรือ มีคำถามอื่นๆก็สามารถอธิบายแบบตัวต่อตัวได้ทันที

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร Classroom

1. หนังสือปฏิบัติเป็นไฟล์ PDF
2. หนังสือภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็น Hard Copy

2. โปรแกรมและไฟล์ LAB ไว้ฝึกการตั้งค่า
3. ดู Video ภาคทฤษฎีและปฏิบัติย้อนหลังได้ (ดูย้อนหลังได้เฉพาะวิชาที่ตรงกับหลักสูตรออนไลน์)
4. เรียนทวนได้ฟรี
5. มีใบผ่านการอบรมให้

(อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่)