คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Basic Network (Classroom)

           เนื้อหาหลักสูตร BASIC NETWORK หรือ Pre-CCNA ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบ Network โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Network มาก่อน อาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย, ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมา แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน, ผู้ที่ทำงานด้านอื่นๆอยู่ที่ไม่ใช่ Network โดยตรง, ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาหลักสูตร CCNA หรือ ผู้ที่เริ่มทำงานด้าน Network ใหม่ๆ เป็นต้น 
           การทำงานด้าน Network สำหรับเรื่องพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะ BASIC NETWORK เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทางทีมงานได้ออกแบบหลักสูตรนี้ให้มีหัวข้อครอบคลุมเนื้อหา BASIC ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และเข้าใจการทำงานของระบบNETWORK อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ Router และ Switch ใน Simulate ควบคู่กันไปกับเนื้อหา เนื้อหาหลักๆเช่น OSI, IPv4, Router, Switch, VLAN, Wireless, Routing, Internet, ARP, SDN เป็นต้น

 
 
 

รอบที่เปิดอบรม

รุ่นที่ 23 รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11 - 13 พ.ค. 2563 : คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและชำระเงิน

รุ่นที่ 22 รอบวันที่ 29 ก.พ., 1 มี.ค. 2563
รุ่นที่ 21 รอบวันที่ ธ.ค. 2562
รุ่นที่ 20 รอบวันที่  ส.ค. 2562
รุ่นที่ 19 รอบวันที่  พ.ค. 2562
รุ่นที่ 18 รอบวันที่  มี.ค. 2562
รุ่นที่ 17 รอบวันที่  ก.พ. 2562
รุ่นที่ 16 รอบวันที่  ก.ย. 2561
รุ่นที่ 15 รอบวันที่  มิ.ย. 2561
รุ่นที่ 14 รอบวันที่  มี.ค. 2561
รุ่นที่ 13 รอบวันที่  ม.ค. 2561
รุ่นที่ 12 รอบวันที่ พ.ย.2560
รุ่นที่ 11 รอบวันที่ ส.ค.2560
รุ่นที่ 10 รอบวันที่ มิ.ย.2560
รุ่นที่ 9 รอบวันที่ พ.ค. 2560
รุ่นที่ 8 รอบวันที่ เม.ย. 2560
รุ่นที่ 7 รอบวันที่ ก.ย. 2560
รุ่นที่ 6 รอบวันที่ ส.ค. 2559
รุ่นที่ 5 รอบวันที่ ส.ค. 2559
รุ่นที่ 4 รอบวันที่ เม.ย. 2559
รุ่นที่ 3 รอบวันที่ ม.ค. 2559
รุ่นที่ 2 รอบวันที่ พ.ย. 2558
รุ่นที่ 1 รอบวันที่ ก.ย. 2558

หมายเหตุ : เวลาเรียน 9.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 • มีความตั้งใจในการเรียน

Course Outline

 1. ทำความรู้จักกับคำว่า Network (Network Overview)

 2. IP Address ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ IPv4

 3. IP Address ตอนที่ 2 Subnet Mask

 4. IP Address ตอนที่ 3 Network BroadcastIP Host

 5. ARP protocol

 6. Basic Configuration Router

 7. ทำความรู้จักกับ Switch และ Basic Configuration Switch

 8. การทำงานของ Switch (MAC Address table)

 9. VLANs and Trunks

 10. Basic Wireless

 11. การทำงานของ Router (Routing table)

 12. Static Route

 13. Default Route Static

 14. NAT (Access Internet)

 15. Introduction to VMware

 16. Introduction to Software Defined Networking (SDN)

 17. การใช้งานโปรแกรมจำลอง Network เบื้องต้น (Packet Tracer, GNS3, EVE-NG)

LAB

LAB เหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่เริ่มสนใจทางด้าน Network สามารถมองเห็นภาพรวมของ Network ทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้ไม่ยาก

 • LAB 1 BASICS ROUTER CONFIGURATION

 • LAB 2 BASIC SWITCH CONFIGURATION

 • LAB 3 VLAN CONFIGURATION

 • LAB 4 BASIC ACCESS POINT CONFIGURATION

 • LAB 5 STATIC ROUTE CONFIGURATION

 • LAB 6 DEFAULT ROUTE (STATIC) CONFIGURATION

 • LAB 7 BASIC DNS SERVER

 • LAB 8 Internet

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  หนังสือจำนวน 1 เล่ม (ทฤษฎี+ปฏิบัติ)

 •  ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย

 •  ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

 •  เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียมมา

 •  Notebook ทีมี RAM อย่างน้อยตั้งแต่ 2GB ขึ้นไป (หากไม่มีรบกวนติดต่อแจ้งทางเราก่อนเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทางเราจะเตรียม Notebook ไว้ให้)


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 3 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(ผ่าน Program Simulate)

ผู้สอน        

 • ผู้สอน : อ.เอ (CCIE), ผู้ช่วยสอน อ.ด้วง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน


กฎในการเรียน

 •  ห้ามบันทึก Video ระหว่างการเรียน

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน

 
 
 
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training