top of page

คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : ติวสอบ CCNA

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียน

หากมีคุณสมบัติตรงตามด้านล่างนี้ แจ้งขอสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรติวสอบ โดยพิมพ์ว่า "ขอสิทธิ์ติวสอบ CCNA" ใน Line 9HUA Training (ID คือ @9hua) ได้เลยนะครับ ( ตอนพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " หากพิมพ์ถูกต้องทุกคำ จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติจาก Line )

  • ต้องเคยเรียน หลักสูตร CCNA (200-301) แบบ Online (ต้องยังไม่หมดอายุ), Virtual Classroom หรือ Classroom(เคยเรียนไม่เกิน 3 ปี) ที่ 9HUA Training

  • เคยเรียนหลักสูตร Online - Package(ต้องยังไม่หมดอายุ) ที่มีหลักสูตร CCNA เป็นส่วนหนึ่งของ Package

หากมีคุณสมบัติตรงตามด้านล่างนี้ แจ้งขอสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรติวสอบผ่านทาง Email หรือ Line ติดต่อเราได้เลยนะครับ

  • ต้องเคยเรียน หลักสูตร CCNA (200-301) แบบ Online, Virtual Classroom หรือ Virtual Classroom ของ 9HUA Training มาก่อนแล้ว

  • เคยเรียนหลักสูตร Online - All Access ของ 9HUA Training

แนวข้อสอบ MultiChoice และ Drag&Drop

แนวข้อสอบ LAB

1
2

VIDEO (เป็นตัวอย่างการฝึกวิเคราะห์โจทย์และคำตอบบางส่วน)

ติวแนวข้อสอบ LAB : CCNA Exam Overview | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : Static Routing Configuration Sim 2 | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : Voice VLAN Configuration Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : VLAN and Trunking Configuration Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : VLAN and CDP Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : IPv4 and IPv6 Deployment Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : Static Routing Configuration Sim 3 | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : Static Routing Configuration Sim 4 | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : VLAN CDP & LLDP Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : VLAN & LLDP Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : IPv6 Static Routing Sim | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : Voice VLAN Configuration Sim 2 | Update 8 ก.พ. 2567
ติวแนวข้อสอบ LAB : IP Services Sim Version 2 | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : IP_Services_Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : IPv4 and IPv6 Connectivity Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : LACP Configuration Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : Named Access-list & DHCP Snooping Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : Named Access-list & Port Security Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : OSPF Configuration Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ LAB : Static Routing Configuration Sim | Update 9-10 ส.ค. 2566
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 1 | Update 26-27 พ.ย. 2565
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 2 | Update 26-27 พ.ย. 2565
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 3 | Update 26-27 พ.ย. 2565
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 4 | Update 26-27 พ.ย. 2565
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 5 | Update 26-27 พ.ย. 2565
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 6 | Update 26-27 พ.ย. 2565
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 1 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 2 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 3 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 4 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 5 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 6 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 7 | Update 19-20 เม.ย. 2564
ติวแนวข้อสอบ CCNA (200-301) EP 8 | Update 19-20 เม.ย. 2564
bottom of page