กรกฎาคม 2564
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
9:00
CCIE Enterprise Infrastructure LAB
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
20:00
ติวสอบ CCNA (200-301)
4
5
6
7
8
9:00
Basic Network (Pre-CCNA)