top of page

ส. 16 ธ.ค.

|

9HUA Training

Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom

รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 16 - 17 ธ.ค. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom
Advance FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom

เวลาและสถานที่

16 ธ.ค. 2566 09:00 – 17 ธ.ค. 2566 17:00

9HUA Training, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Adv. FortiGate Next-Gen. FW

    รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ธ.ค. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿7,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page