top of page

ส. 09 มี.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Advance Palo Alto Next-Gen Firewall | Classroom

รอบที่ 9 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9 - 10 มี.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

Advance Palo Alto Next-Gen Firewall | Classroom
Advance Palo Alto Next-Gen Firewall | Classroom

เวลาและสถานที่

09 มี.ค. 2567 09:00 – 10 มี.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

ตั๋ว

  • Advance Palo Alto Firewall

    รอบที่ 9 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9 - 10 มี.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿8,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page