top of page

ส. 19 ธ.ค.

|

9HUA Training

Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19-20 ธ.ค. 2563 ( Pro. 7,900.-)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

19 ธ.ค. 2563 09:00

9HUA Training

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • ชำระเงิน Palo Alto

    ชำระเต็มทีเดียว ไม่ต้องชำระเพิ่มอีกแล้ว

    ฿7,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page