top of page

ส. 05 ส.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

รอบที่ 8 รอบวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ 5-6 ส.ค. 2566

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall
Advanced Palo Alto Next-Gen Firewall

เวลาและสถานที่

05 ส.ค. 2566 09:00 – 06 ส.ค. 2566 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, RH67+RQ4 ซอย ลาดพร้าว 3 เเขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Advance Palo Alto Firewall

    ฿8,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page