top of page

ส. 04 พ.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Aruba ClearPass | Classroom

รอบที่ 1 : รอบวันหยุดวันอาทิตย์ ที่ 4 - 5 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

Aruba ClearPass  | Classroom
Aruba ClearPass  | Classroom

เวลาและสถานที่

04 พ.ค. 2567 09:00 – 05 พ.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2 , อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Aruba ClearPass | Classroom

    ฿7,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page