top of page

พ. 07 ส.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom

รอบที่ 45 : รอบวันธรรมดา พุธ - ศุกร์ ที่ 7 - 9 ส.ค. 2567 : 9.00-17.00 น.

BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom

เวลาและสถานที่

07 ส.ค. 2567 09:00 GMT+7 – 09 ส.ค. 2567 17:00 GMT+7

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • BASIC NETWORK (Pre-CCNA)

    รอบที่ 45 : รอบวันธรรมดา พุธ - ศุกร์ ที่ 7 - 9 ส.ค. 2567 : 9.00-17.00 น.

    ฿4,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page