top of page

ส. 28 ต.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom

รอบที่ 30 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ที่ 28 - 29 ต.ค. และ 4 พ.ย. 2566 : 9.00-17.00 น.

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom
BASIC NETWORK (Pre-CCNA) | Classroom

เวลาและสถานที่

28 ต.ค. 2566 09:00 GMT+7 – 04 พ.ย. 2566 17:00 GMT+7

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • BASIC NETWORK (Pre-CCNA)

    ฿4,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page