top of page

ส. 02 พ.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2

CCIE Enterprise Infrastructure LAB | Classroom

รอบที่ 3 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3, 9-10, 16 พ.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

CCIE Enterprise Infrastructure LAB | Classroom
CCIE Enterprise Infrastructure LAB | Classroom

เวลาและสถานที่

02 พ.ย. 2567 09:00 – 16 พ.ย. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CCIE Enterprise Infrastructure

    รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10, 16-17, 23 ธ.ค. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿15,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page