top of page

ส. 27 ก.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CCIE Service Provider LAB

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27 - 29 ก.ค., 3 - 4 ส.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

CCIE Service Provider LAB
CCIE Service Provider LAB

เวลาและสถานที่

27 ก.ค. 2567 09:00 – 04 ส.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ห้อง 201 ชั้น 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CCIE Service Provider LAB

    รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27 - 29 ก.ค., 3 - 4 ส.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿15,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page