top of page

จ. 11 ก.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CCNA | CLASSROOM

รอบที่ 37 เรียน 5 วัน :รอบวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ที่ 11-15 ก.ย. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
CCNA | CLASSROOM
CCNA | CLASSROOM

เวลาและสถานที่

11 ก.ย. 2566 09:00 – 15 ก.ย. 2566 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CCNA

    ฿9,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page