top of page

ส. 14 พ.ย.

|

5 วัน : เรียนสดผ่าน Internet : 4,900 .-

CCNP ENARSI

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15, 21-22, 28 พ.ย. 2563

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

14 พ.ย. 2563 09:00

5 วัน : เรียนสดผ่าน Internet : 4,900 .-

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • ชำระเงิน CCNP ENARSI

    ชำระเต็มทีเดียว ไม่ต้องชำระเพิ่มอีกแล้ว

    ฿4,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page