top of page

ส. 10 ต.ค.

|

5 วัน : เรียนสดที่ห้องอบรม : 8,900 .-

CCNP ENCOR

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11, 17-18, 24 ต.ค. 2563

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

10 ต.ค. 2563 09:00

5 วัน : เรียนสดที่ห้องอบรม : 8,900 .-

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

 • ชำระเงิน CCNP ENCOR

  ชำระเต็มทีเดียว ไม่ต้องชำระเพิ่มอีกแล้ว

  ฿8,900.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว
 • จ่ายมัดจำ CCNP ENCOR

  จ่ายมัดจำก่อน แล้วต้องจ่ายเต็มก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

  ฿1,500.00
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page