top of page

ส. 03 ส.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CISCO ISE

รอบที่ 4 : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 3 - 4, 18 ส.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

CISCO ISE
CISCO ISE

เวลาและสถานที่

03 ส.ค. 2567 09:00 – 18 ส.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CISCO ISE

    รอบที่ 4 : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 3 - 4, 18 ส.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page