top of page

พ. 01 พ.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

CompTIA Linux+ | Classroom

รอบที่ 1 : รอบวันธรรมดาที่ 1 - 3 พ.ย. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
CompTIA Linux+ | Classroom
CompTIA Linux+ | Classroom

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2566 09:00 – 03 พ.ย. 2566 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • CompTIA Linux+ | Classroom

    รอบที่ 1 : รอบวันธรรมดาที่ 1-3 พ.ย. 2566 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿7,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page