top of page

ส. 14 ก.ย.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

DevNet Professional (350-901 DEVCOR) | Classroom

รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15, 21-22 ก.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

DevNet Professional  (350-901 DEVCOR) | Classroom
DevNet Professional  (350-901 DEVCOR) | Classroom

เวลาและสถานที่

14 ก.ย. 2567 09:00 – 22 ก.ย. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

ตั๋ว

  • 350-901 DEVCOR | Classroom

    รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15, 21-22 ก.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page