top of page

ส. 26 พ.ย.

|

Virtual Classroom / สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM

ติวสอบ CCNA

รุ่นที่ 6 : รอบวันเสาร์-อาทิตย์ 26-27 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ติวสอบ CCNA
ติวสอบ CCNA

เวลาและสถานที่

26 พ.ย. 2565 09:00 – 27 พ.ย. 2565 16:00

Virtual Classroom / สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • ติวสอบ CCNA

    ฿3,500.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page