top of page

ส. 27 ม.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom

รอบที่ 2 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27 - 28 ม.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom
FortiGate Next-Gen. Firewall | Classroom

เวลาและสถานที่

27 ม.ค. 2567 09:00 – 28 ม.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • FortiGate Next-Gen. Firewall

    ฿6,900.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page