top of page

เวลาจะเริ่มเมื่อตรวจสอบว่าชำระเงินเรียบร้อย

|

3900 บาท ต่อ ปี

MPLS (Online)

Online Courses จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนผ่าน Video บนระบบ Internet

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

เวลาจะเริ่มเมื่อตรวจสอบว่าชำระเงินเรียบร้อย

3900 บาท ต่อ ปี

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • MPLS (Online)

    ชำระเงิน MPLS (Online)

    ฿3,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page