top of page

เวลาจะเริ่มเมื่อตรวจสอบว่าชำระเงินเรียบร้อย

|

3900 บาท ต่อ ปี

MPLS (Online)

Online Courses จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนผ่าน Video บนระบบ Internet

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

เวลาจะเริ่มเมื่อตรวจสอบว่าชำระเงินเรียบร้อย

3900 บาท ต่อ ปี

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

ตั๋ว

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

 • MPLS (Online)

  ฿3,900.00

  ชำระเงิน MPLS (Online)

  ฿3,900.00

  0

  ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page