top of page

ส. 14 ก.ย.

|

9huaTraining อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2

Palo Alto Next-Gen Firewall | Classroom

รอบที่ 11 : รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 14 - 15 ก.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

Palo Alto Next-Gen Firewall | Classroom
Palo Alto Next-Gen Firewall | Classroom

เวลาและสถานที่

14 ก.ย. 2567 09:00 – 15 ก.ย. 2567 17:00

9huaTraining อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Palo Alto Next-Gen Firewall

    ฿7,900.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page