top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

9huaTraining อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6

Python + HCIA + ENARSI

Python + HCIA + ENARSI
Python + HCIA + ENARSI

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

9huaTraining อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6, ซอย ลาดพร้าว 3 เเขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Python + HCIA + ENARSI

    ฿20,145.00

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page