top of page

ส. 25 พ.ค.

|

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2

Wireless LAN+Cisco Wireless LAB

รอบที่ 9 : รอบวันหยุดวันอาทิตย์ ที่ 25 - 26 พ.ค. 2567

Wireless LAN+Cisco Wireless LAB
Wireless LAN+Cisco Wireless LAB

เวลาและสถานที่

25 พ.ค. 2567 09:00 – 26 พ.ค. 2567 17:00

9HUA Training อาคารพร้อมพันธ์ 1 ชั้น 2, อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ซอย ถ. ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้

บัตรเข้างาน

  • Wireless and CISCO WLC Lab

    รอบที่ 9 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 25 - 26 พ.ค. 2567 (9.00 - 17.00 น.)

    ฿9,900.00

    ลดราคา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page