คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : ติวสอบ CCNA

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

 
 
 

คุณสมบัติผู้เรียน

 • เคยเรียนหลักสูตร CCNA กับทาง 9HUA Training

Course Outline

 1. การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ

 2. วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Drag and Drop

 3. วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Choice

 4. วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ LAB (หากข้อสอบมี LAB)

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ไฟล์ แนวตัวอย่างข้อสอบ


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร

ผู้สอน        

 • ผู้สอน : อ.เอ


กฎในการเรียน

 •  ห้ามบันทึก Video ระหว่างการเรียน

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน (หากมาอบรมจะคืนเงินให้ทั้งหมด)

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระเงืนมัดจำด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระเงินมัดจำด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน