top of page

ลงทะเบียนติวสอบ

- กรอกช่องนี้ -

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนติวสอบ (เฉพาะผู้เรียนผู้อบรมเก่า/ศิษย์เก่า)

  • ใส่รายละเอียด "รายละเอียดหลักสูตรที่เคยเรียนกับทางเรา/หลักสูตรที่ขอลงทะเบียนติวสอบ"

  • ตัวอย่างที่ 1 เช่น "เคยเรียน CCNA แบบ CLassroom เมื่อ เดือน พ.ย. 2565 / ขอลงติวสอบ CCNA รอบวันที่ 2-3 มี.ค.2566"

  • ตัวอย่างที่ 2 เช่น "เคยเรียน Online - All Access  / ขอลงติวสอบ CCNA รอบวันที่ 2-3 มี.ค.2566"

ขอบคุณค่ะ ทางเราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ

bottom of page