top of page

ขั้นตอนการรลงทะเบียนติวสอบฟรีสำหรับผู้เรียนเก่า
เรียนแบบ Virtual Classroom (เรียนสดผ่าน Internet) หรือ เรียนแบบ Classroom (เรียนสดในห้องอบรม)

          หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA, CCNP ENCOR, CCNP ENARSI, CompTIA Network+ , CompTIA Security+ เป็นต้น ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications ตามหลักสูตรที่เรียนกับทางเรา เพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

หมายเหตุ : ยกตัวอย่างท่านที่เคยเรียนเฉพาะ CCNA จะลงติวสอบได้เฉพาะ CCNA เท่านั้น ไม่สามารถลงวิชาอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียน

1. ทำการ Add Line เป็นเพื่อนของ 9HUA Training ด้วย ID : @9hua หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

2. โดยพิมพ์ว่า "ติว (ใส่หลักสูตรที่ต้องการ)" ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " ตัวอย่างเช่น (หากพิมพ์ถูกจะมีข้อความอัตโนมัติตอบกลับมาทันที)

     2.1 หากต้องการเรียนติวสอบ CCNA พิมพ์ว่า "ติว CCNA"

     2.2 หากต้องการเรียนติวสอบ CCNP ENCOR พิมพ์ว่า "ติว ENCOR"

     2.3 หากต้องการเรียนติวสอบ CCNP ENARSI พิมพ์ว่า "ติว ENARSI"

     2.4 หากต้องการเรียนติวสอบ CCNP SPCOR พิมพ์ว่า "ติว SPCOR"

     2.5 หากต้องการเรียนติวสอบ CompTIA Network+ พิมพ์ว่า "ติว Network+"

     2.6 หากต้องการเรียนติวสอบ CompTIA Security+  พิมพ์ว่า "ติว Security+"

     2.7 หากต้องการเรียนติวสอบ HCIA  พิมพ์ว่า "ติว HCIA"

ยกตัวอย่าง หากต้องการเรียนติวสอบ CCNA พิมพ์ในไลน์ 9hua Training ว่า "ติว CCNA"

LINE3.png

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางโดย ที่นี่

bottom of page