คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Cisco MPLS (Online)

          หลักสูตร MPLS เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงาน หรือ กำลังทำงานด้าน Service Provider หรือ ผู้ที่สนใจศึกษา Network ด้านนี้เพื่อให้สามารถมีความรอบรู้ด้าน MPLS Network เพื่อจะได้นำไปออกแบบ ติดตั้งระบบต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ Network ของแต่ละสาขาของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีของผู้ให้บริการ หรือ Service Provider ที่เป็น MPLS เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ในส่วนของ SD-WAN ก็มักจะมี MPLS ทำงานเป็น Underlay แม้กระทั่งในส่วนของ LAN ก็สามารถนำเทคโนโลยีของ MPLS เข้ามาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน และการสอบเกี่ยวกับประกาศนียบัตรของ Cisco ในระดับ CCIE, CCNP ในหลายๆวิชาก็จะมีเนื้อหาของ MPLS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ         

 

          เนื้อหาในหลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่การสอน IGP Routing(Link State), BGP(ที่ใช้ใน MPLS VPN), MPLS, MPLS L2-L3 VPN ด้วยเนื้อหาหลักๆเหล่านี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Download Program และ LAB ที่ใช้สำหรับการเรียน (Password คือ 9hua)

001 : Introducing MPLS, IGP, EGP, MPLS-TE, QoS

002 : Cisco Hardware Platform Placement

003 : Describing Cisco IOS XR Software Architecture and Features

004 : Explaining Configuration Management with Cisco IOS XR Software

005 : Link-State Routing Protocols

006 : Implementing OSPF

007 : LAB 1 – OSPF ROUTING

008 : Implementing IS-IS

009 : LAB 2 – IS-IS ROUTING

010 : Introducing BGP

011 : Implementing MP-BGP

012 : Introducing BGP Route Reflectors

013 : LAB 3 – MP-BGP VPNV4

014 : MPLS Basics

015 : LAB 4 – MPLS LDP

016 : LAB 5 – AUTHENTICATION (รอ Upload วีดิโออีกครั้ง)

017 : Introducing MPLS VPNs

018 : Implementing MPLS Layer 3 VPN Backbones

019 : Connecting Customers Using Static Routes

020 : LAB 6 – MPLS L3VPN / PE-CE STATIC ROUTE

021 : Connecting Customers Using OSPF

022 : LAB 7 – MPLS L3VPN / PE-CE OSPF ROUTE

023 : Connecting Customers Using BGP

024 : LAB 8 – MPLS L3VPN / PE-CE BGP ROUTE

025 : Introducing Layer 2 VPNs

026 : Introducing AToM

027 : AToM Implementation ตอนที่ 1

028 : AToM Implementation ตอนที่ 2

029 : LAB 9 – MPLS L2VPN / EOMPLS (IOS, IOS XR) Port Based

030 : LAB 10 – MPLS L2VPN / EOMPLS (IOS, IOS XR) VLAN Based

031 : VPLS overview

032 : VPLS Implemention

033 : LAB 11 – MPLS L2VPN / VPLS (IOS XE, IOS XR) Port Based

034 : LAB 12 – MPLS L2VPN / VPLS (IOS XE, IOS XR) VLAN Based

 

ผู้เรียน

 • ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 • ต้องมีความตั้งใจในการเรียน

 

ผู้สอน

ผู้สอน นายพรชัย อินทร์ช่วย (อ.เอ) 

Certification :

 • CCIE

 • CCNP

 • CCDP

 • CCDA

 • CCNA Wireless

 • CCNA R&S

 • VCP

 • SSFAMP

 • SSFIPS

 • Enterprise Networks Core and WAN

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Tel. 087-449-6954, 094-417-8544 | Email : sale@9huatraining.com | Facebook : 9HUA Training