top of page

CCNA LAB | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เน้นไปทางปฏิบัติ LAB Network อย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่มีทฤษฎีความรู้ระดับ CCNA มาประมาณหนึ่งแล้ว หรือ อาจจะเรียน CCNA มาจากที่อื่นๆที่ไม่ได้ปฏิบัติอุปกรณ์จริง และผู้ที่ต้องการอยากเสริมทักษะด้านปฏิบัติเพื่อจะไปใช้ในการทำงาน Network จริงๆ

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สามารถดู Video ทบทวนได้ฟรีๆตาม link นี้ https://www.9huatraining.com/recoursecrvc
- สอนโดย CCIE ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ติดตั้งระบบ Network โดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- ทำ LAB(ภาคปฏิบัติ) ใช้อุปกรณ์จริง
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB Simulate เพิ่มเติมให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- ทางเราเป็นบริษัท ที่มีห้องอบรมของตนเอง และเดินทางได้สะดวก ไม่ว่าจะรถส่วนตัว(มีที่จอดรถ), รถไฟฟ้า หรือ รถสาธารณะอื่นๆ
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เรียน 1 วัน วันที่ 23 มิ.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.) Promotion 3,900 .- จากปกติ 7,000.-

รอบที่ 2: รอ Update

requirement

- ต้องเคยเรียน CCNA หรือ เป็นผู้ที่มีความรู้ในทฤษฎีของหลักสูตร CCNA มาก่อน

Content Outline

จะไม่ได้สอนในส่วนทฤษฏี จะมีเพียงอธิบายสรุปทฤษฎีสั้นๆของ LAB แต่ละหัวข้อ เนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นปฏิบัติ 90%

LAB Outline

LAB 1 LAB Connect Cisco Router and Switch using Console Cable
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการเชื่อมต่อสาย Console cable จากอุปกรณ์ Notebook ไปยังอุปกรณ์ Router จริง หรือ Switch จริง พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม PuTTY หรือ SecureCRT, ติดตั้ง Driver เพื่อใช้สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์

LAB 2 LAB Basic Configuring Cisco Router
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าพื้นฐานบนอุปกรณ์ CISCO Router จริง เช่น ล้าง Configuration, ตั้งค่า Hostname, Enable password, Banner, IPv4 Address (ตาม IP Planning), Telnet, SSH, Save Configuration เป็นต้น

LAB 3 LAB CDP and LLDP
-ผู้เรียนจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch, Layer2 Switch ด้วยสาย UTP Cable ตาม Network Diagram พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อด้วย Protocol CDP และ LLDP

LAB 4 LAB Basic Configuring Cisco Switch
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าพื้นฐานบนอุปกรณ์ Layer2 Switch, Layer3 Switch จริง เช่น ล้าง Configuration, ตั้งค่า Hostname, Enable password, Banner, IPv4 Address (ตาม IP Planning), Telnet, SSH, Save Configuration, ตรวจสอบ MAC Address Table เป็นต้น

LAB 5 LAB VLAN and Trunking
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าการสร้าง VLAN, TRUNK Port (Tagged Port), Access Port (Ubtagged Port) บนอุปกรณ์จริงทั้ง Layer2 Switch, Layer3 Switch พร้อมทั้งตรวจสอบการเชื่อมต่อ

LAB 6 LAB Intrer VLAN Routing
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการ Intrer VLAN Routing โดยใช้ Layer3 Switch เพื่อให้ Client ที่อยู่ต่าง Vlan สามารถสื่อสารแบบ Unicast ได้

LAB 7 LAB STP
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Spanning Tree Protocol (STP) เพื่อปรับแต่ง Mode และ Root Bridge ให้เหมาะสม และการตั้งค่าอื่นๆเช่น STP Portfast, BPDU Guard พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของ STP ได้

LAB 8 LAB EtherChannel
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า EtherChannel เพื่อเพิ่ม Bandwidth ของ Link ระหว่าง Layer3 Switch และ Layer2 Switch ให้มากขึ้น และลดปัญหาเรื่องของ STP ที่ทำการ Block Port

LAB 9 LAB CONFIGURING PORTSECURITY
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า PORTSECURITY บนอุปกรณ์ Layer 2 Switch เพื่อป้องกัน MAC flooding เพื่อจำกัด Mac Address ที่เข้ามาที่ Port ของ Switch พร้อมทั้งตั้งค่า Violation ในรูปแบบต่างๆได้

LAB 10 LAB OSPFv2 Routing
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า OSPFv2 Routing บนอุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch จนทำให้ Client ที่เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ Network Router, Switch 30 กว่าตัวสามารถสื่อสารกันได้

LAB 11 LAB DHCP
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าให้อุปกรณ์ Router ทำหน้าที่เป็น DHCP Server และจะมีการสลับไปใช้งาน DHCP Server ที่เป็น Windows Sever ด้วย

LAB 12 LAB DHCP Snooping
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า DHCP Snooping เพื่อป้องกัน DHCP Server ที่ไม่เกี่ยวข้อง

LAB 13 LAB Wireless LAN Controllers (WLC)
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Wireless LAN Controllers (WLC) ที่เป็นอุปกรณ์จริง เพื่อประกาศ SSID และทำการเชื่อมต่อ

LAB 14 LAB NAT (Access Internet)
-ทำการตั้งค่า NAT บนอุปกรณ์ Router เพื่อให้ Client ที่เป็น Wired และ Wireless ของผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถ Access Internet ได้จริงๆ

LAB 15 LAB Basic DNS
-ทำการตั้งค่า DNS ภายในที่เป็น Internal ให้กับ Client และทำการตั้งค่า DNS Forwarder ไปยัง DNS ภายนอก

LAB 16 LAB Access Control List
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Access Control List (ACL) บนอุปกรณ์ Router จริง

LAB 17 LAB Basic Python
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Configuring บนอุปกรณ์ Routerจริง ด้วย Python Script จากเครื่อง Client ของผู้เข้าอบรม

LAB 18 LAB SNMP
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า SNMP Agent บนอุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch, Layer2 Switch และตั้งค่า Notebook ของผู้เข้าอบรมเป็น SNMP Server

LAB 19 LAB Backup Configuration and IOS
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Backup Configuration and IOS ของ อุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch, Layer2 Switch

LAB 20 LAB Basic VMware (Demo)
-ผู้เข้าอบรมจะได้ดู และ ทำควสามเข้าใจเกี่ยวกับ Basic VMware

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับหนังสือเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็น Simulate โจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย 30 กว่า LAB เพื่อไปฝึกเพิ่มเติมที่บ้านได้
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบ)
- เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี

CCNA LAB | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เน้นไปทางปฏิบัติ LAB Network อย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่มีทฤษฎีความรู้ระดับ CCNA มาประมาณหนึ่งแล้ว หรือ อาจจะเรียน CCNA มาจากที่อื่นๆที่ไม่ได้ปฏิบัติอุปกรณ์จริง และผู้ที่ต้องการอยากเสริมทักษะด้านปฏิบัติเพื่อจะไปใช้ในการทำงาน Network จริงๆ

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สามารถดู Video ทบทวนได้ฟรีๆตาม link นี้ https://www.9huatraining.com/recoursecrvc
- สอนโดย CCIE ผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ติดตั้งระบบ Network โดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- ทำ LAB(ภาคปฏิบัติ) ใช้อุปกรณ์จริง
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB Simulate เพิ่มเติมให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- ทางเราเป็นบริษัท ที่มีห้องอบรมของตนเอง และเดินทางได้สะดวก ไม่ว่าจะรถส่วนตัว(มีที่จอดรถ), รถไฟฟ้า หรือ รถสาธารณะอื่นๆ
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 1 : รอบวันหยุด เรียน 1 วัน วันที่ 23 มิ.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.) Promotion 3,900 .- จากปกติ 7,000.-

รอบที่ 2: รอ Update

รอบที่ 3: รอ Update

Requirement

- ต้องเคยเรียน CCNA หรือ เป็นผู้ที่มีความรู้ในทฤษฎีของหลักสูตร CCNA มาก่อน

Content Outline

จะไม่ได้สอนในส่วนทฤษฏี จะมีเพียงอธิบายสรุปทฤษฎีสั้นๆของ LAB แต่ละหัวข้อ เนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นปฏิบัติ 90%

LAB Outline

LAB 1 LAB Connect Cisco Router and Switch using Console Cable
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการเชื่อมต่อสาย Console cable จากอุปกรณ์ Notebook ไปยังอุปกรณ์ Router จริง หรือ Switch จริง พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม PuTTY หรือ SecureCRT, ติดตั้ง Driver เพื่อใช้สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์

LAB 2 LAB Basic Configuring Cisco Router
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าพื้นฐานบนอุปกรณ์ CISCO Router จริง เช่น ล้าง Configuration, ตั้งค่า Hostname, Enable password, Banner, IPv4 Address (ตาม IP Planning), Telnet, SSH, Save Configuration เป็นต้น

LAB 3 LAB CDP and LLDP
-ผู้เรียนจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch, Layer2 Switch ด้วยสาย UTP Cable ตาม Network Diagram พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อด้วย Protocol CDP และ LLDP

LAB 4 LAB Basic Configuring Cisco Switch
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าพื้นฐานบนอุปกรณ์ Layer2 Switch, Layer3 Switch จริง เช่น ล้าง Configuration, ตั้งค่า Hostname, Enable password, Banner, IPv4 Address (ตาม IP Planning), Telnet, SSH, Save Configuration, ตรวจสอบ MAC Address Table เป็นต้น

LAB 5 LAB VLAN and Trunking
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าการสร้าง VLAN, TRUNK Port (Tagged Port), Access Port (Ubtagged Port) บนอุปกรณ์จริงทั้ง Layer2 Switch, Layer3 Switch พร้อมทั้งตรวจสอบการเชื่อมต่อ

LAB 6 LAB Intrer VLAN Routing
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการ Intrer VLAN Routing โดยใช้ Layer3 Switch เพื่อให้ Client ที่อยู่ต่าง Vlan สามารถสื่อสารแบบ Unicast ได้

LAB 7 LAB STP
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Spanning Tree Protocol (STP) เพื่อปรับแต่ง Mode และ Root Bridge ให้เหมาะสม และการตั้งค่าอื่นๆเช่น STP Portfast, BPDU Guard พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของ STP ได้

LAB 8 LAB EtherChannel
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า EtherChannel เพื่อเพิ่ม Bandwidth ของ Link ระหว่าง Layer3 Switch และ Layer2 Switch ให้มากขึ้น และลดปัญหาเรื่องของ STP ที่ทำการ Block Port

LAB 9 LAB CONFIGURING PORTSECURITY
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า PORTSECURITY บนอุปกรณ์ Layer 2 Switch เพื่อป้องกัน MAC flooding เพื่อจำกัด Mac Address ที่เข้ามาที่ Port ของ Switch พร้อมทั้งตั้งค่า Violation ในรูปแบบต่างๆได้

LAB 10 LAB OSPFv2 Routing
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า OSPFv2 Routing บนอุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch จนทำให้ Client ที่เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ Network Router, Switch 30 กว่าตัวสามารถสื่อสารกันได้

LAB 11 LAB DHCP
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่าให้อุปกรณ์ Router ทำหน้าที่เป็น DHCP Server และจะมีการสลับไปใช้งาน DHCP Server ที่เป็น Windows Sever ด้วย

LAB 12 LAB DHCP Snooping
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า DHCP Snooping เพื่อป้องกัน DHCP Server ที่ไม่เกี่ยวข้อง

LAB 13 LAB Wireless LAN Controllers (WLC)
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Wireless LAN Controllers (WLC) ที่เป็นอุปกรณ์จริง เพื่อประกาศ SSID และทำการเชื่อมต่อ

LAB 14 LAB NAT (Access Internet)
-ทำการตั้งค่า NAT บนอุปกรณ์ Router เพื่อให้ Client ที่เป็น Wired และ Wireless ของผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถ Access Internet ได้จริงๆ

LAB 15 LAB Basic DNS
-ทำการตั้งค่า DNS ภายในที่เป็น Internal ให้กับ Client และทำการตั้งค่า DNS Forwarder ไปยัง DNS ภายนอก

LAB 16 LAB Access Control List
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Access Control List (ACL) บนอุปกรณ์ Router จริง

LAB 17 LAB Basic Python
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Configuring บนอุปกรณ์ Routerจริง ด้วย Python Script จากเครื่อง Client ของผู้เข้าอบรม

LAB 18 LAB SNMP
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า SNMP Agent บนอุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch, Layer2 Switch และตั้งค่า Notebook ของผู้เข้าอบรมเป็น SNMP Server

LAB 19 LAB Backup Configuration and IOS
-ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการตั้งค่า Backup Configuration and IOS ของ อุปกรณ์จริงทั้ง Router, Layer3 Switch, Layer2 Switch

LAB 20 LAB Basic VMware (Demo)
-ผู้เข้าอบรมจะได้ดู และ ทำควสามเข้าใจเกี่ยวกับ Basic VMware

Other

- ผู้เรียนจะได้รับหนังสือเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็น Simulate โจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย 30 กว่า LAB เพื่อไปฝึกเพิ่มเติมที่บ้านได้
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบ)
- เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี

Instructor

CERTIFICATIONS :
-CCIE SP
-Cisco Certified Specialist - Service Provider Core
-CCDP
-CCNP Enterprise
-CCNP Routing and Switching
-CCNP Service Provider
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Design
-Cisco Certified Specialist - Enterprise Core
-CCNA Routing and Switching
-CCNA Wireless
-CCDA
-Advanced Security Architecture Field Engineer Representative
-Enterprise Networks Architecture System Engineer Representative
-Core and WAN Systems Engineer Representative

bottom of page