ติวสอบ CCNA | Virtual Classroom

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNA ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNA (รหัสวิชา 200-301 CCNA) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

schedule

รุ่นที่ 2 รอบค่ำ วันจันทร์-อังคาร ที่ 19-20 เม.ย. 2564 เวลา 20.00 - 23.00 น. :

รุ่นที่ 3 : รอบค่ำ วันอังคาร-พุธ ที่ 3-4 ส.ค. 2564 เวลา 20.00 - 23.00 น. :

รุ่นที่ 1 รอบวันหยุด วันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ย. 2563

requirement

เคยเรียนหลักสูตร CCNA กับทาง 9HUA Training

Content Outline

- การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Drag and Drop
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Choice

LAB Outline

- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ LAB (หากข้อสอบมี LAB)

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ไฟล์แนวตัวอย่างข้อสอบ