top of page

ติวสอบ CCNP ENCOR | Virtual Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENCOR ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 350-401 ENCOR) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

schedule

รุ่นที่ 4 : รอบค่ำ วันพฤหัส ที่ 14 ก.ค. 2565 เวลา 20.00 - 23.00 น.

รุ่นที่ 5 : รอบวันเสาร์-อาทิตย์ 19-20 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์ ที่ 5 ธ.ค. 2563
รุ่นที่ 2 รอบค่ำ วันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 29-30 เม.ย. 2564 เวลา 20.00-23.00 น.
รุ่นที่ 3 : รอบค่ำ วันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 4-5 พ.ย 2564 เวลา 20.00 - 23.00 น.

requirement

เคยเรียนหลักสูตร CCNP ENCOR กับทาง 9HUA Training หรือ ที่อื่นๆมาก่อน

Content Outline

- การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Drag and Drop
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Choice

LAB Outline

- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ LAB (หากข้อสอบมี LAB)

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์แนวตัวอย่างข้อสอบ

bottom of page