ติวสอบ CCNP ENCOR | Virtual Classroom

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศิษย์เก่า CCNP ENCOR ที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือ ต้องการจะสอบ Certifications CCNP (รหัสวิชา 350-401 ENCOR) เพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการทดสอบอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฉลยคำตอบ

schedule

รุ่นที่ 2 รอบค่ำ วันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 29-30 เม.ย. 2564 เวลา 20.00-23.00 น.

รุ่นที่ 3 : รอกำหนดอีกครั้ง

รุ่นที่ 1 รอบวันเสาร์ ที่ 5 ธ.ค. 2563

requirement

เคยเรียนหลักสูตร CCNP ENCOR กับทาง 9HUA Training

Content Outline

- การเตรียมความพร้อม/การลงทะเบียน/ลักษณะข้อสอบประเภทต่างๆ/การวางแผนทำข้อสอบ
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Drag and Drop
- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ Choice

LAB Outline

- วิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบ LAB (หากข้อสอบมี LAB)

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์แนวตัวอย่างข้อสอบ