top of page

Amazon Web Services Basic Training (AWS) | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

Amazon Web Services (AWS) เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุม รองรับการทำงานของผู้ใช้งานในหลายๆด้าน และถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก โดยการนำเสนอบริการที่โดดเด่นเต็มรูปแบบจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน ทั้งสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุด องค์กรที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยงานราชการชั้นนำ ต่างใช้ AWS เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความคล่องตัว

Cloud เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงานของตนให้ยุ่งยาก แต่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานง่ายๆ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย

ก็เรียกได้ว่า AWS เป็นระบบ Cloud ที่มีฟังก์ชันมากที่สุด และ AWS ก็มีบริการที่หลากหลายกว่าและมีคุณสมบัติภายในบริการเหล่านั้นก็มีมากกว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอย่างการคำนวณ การจัดเก็บ และฐานข้อมูล โดยไม่ต้องคำนึงถึงขีดจำกัดทางทรัพยากร อีกทั้ง AWS ยังมีการคิดราคาแบบเก็บค่าบริการที่ใช้ตามจริง ราคาสำหรับแต่ละบริการนั้นไม่เท่ากัน ผลิตภัณฑ์ AWS มีบริการอที่นำเสนอเต็มรูปแบบกว่า 200 รายการสำหรับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน AWS Cloud Computing ภายในคอสสอนการใช้งาน Compute Service, Storage Service, Database Service, Networking and Content Delivery.

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

schedule

รอบที่ 1 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 7-8 ส.ค. 2564

รอบที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

Overview
- AWS Certification track.
- Create your AWS account.
- AWS Whitepapers, Recommend reading.
- Introduce AWS Cloud Computing
- AWS Global infrastructure. Regions, AZ, Edge Location

Compute Service
- EC2
- Auto Scaling

Storage Service
- S3
- EBS
- EFS
- Storage Gateway

Database Service
- RDS
- Aurora
- ElastiCache

Network and Content Delivery
- VPC
- CloudFront
- Route53
- ELB

Security and Identity
- IAM

LAB Outline

Lab 0: Create your AWS account
Lab 1: Amazon Simple Storage Service (S3)
Lab 2: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Lab 3: Launching an RDS Instance
Lab 4: Amazon ELB
Lab 5: Auto Scaling
Lab 6: Clean-up of All Services
*ผู้เรียนจะต้องมีบัตรเครดิตสำหรับใช้ในการสมัคร Account AWS (ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Amazon Web Services Basic Training (AWS) | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

Amazon Web Services (AWS) เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุม รองรับการทำงานของผู้ใช้งานในหลายๆด้าน และถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก โดยการนำเสนอบริการที่โดดเด่นเต็มรูปแบบจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน ทั้งสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุด องค์กรที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยงานราชการชั้นนำ ต่างใช้ AWS เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความคล่องตัว

Cloud เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงานของตนให้ยุ่งยาก แต่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานง่ายๆ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย

ก็เรียกได้ว่า AWS เป็นระบบ Cloud ที่มีฟังก์ชันมากที่สุด และ AWS ก็มีบริการที่หลากหลายกว่าและมีคุณสมบัติภายในบริการเหล่านั้นก็มีมากกว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอย่างการคำนวณ การจัดเก็บ และฐานข้อมูล โดยไม่ต้องคำนึงถึงขีดจำกัดทางทรัพยากร อีกทั้ง AWS ยังมีการคิดราคาแบบเก็บค่าบริการที่ใช้ตามจริง ราคาสำหรับแต่ละบริการนั้นไม่เท่ากัน ผลิตภัณฑ์ AWS มีบริการอที่นำเสนอเต็มรูปแบบกว่า 200 รายการสำหรับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน AWS Cloud Computing ภายในคอสสอนการใช้งาน Compute Service, Storage Service, Database Service, Networking and Content Delivery.

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

schedule

รอบที่ 1 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 7-8 ส.ค. 2564

รอบที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

Requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

Overview
- AWS Certification track.
- Create your AWS account.
- AWS Whitepapers, Recommend reading.
- Introduce AWS Cloud Computing
- AWS Global infrastructure. Regions, AZ, Edge Location

Compute Service
- EC2
- Auto Scaling

Storage Service
- S3
- EBS
- EFS
- Storage Gateway

Database Service
- RDS
- Aurora
- ElastiCache

Network and Content Delivery
- VPC
- CloudFront
- Route53
- ELB

Security and Identity
- IAM

LAB Outline

Lab 0: Create your AWS account
Lab 1: Amazon Simple Storage Service (S3)
Lab 2: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Lab 3: Launching an RDS Instance
Lab 4: Amazon ELB
Lab 5: Auto Scaling
Lab 6: Clean-up of All Services
*ผู้เรียนจะต้องมีบัตรเครดิตสำหรับใช้ในการสมัคร Account AWS (ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

Other

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Instructor

Certificate : PCNSE, PSE platform professional, PSE Endpoint professional, AWS Certified Cloud Practioner, AWS Certified Solutions Architect- Associate

bottom of page