top of page

Python for Network Engineer | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

ภาษาไพธอน (Python Language) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยโปรแกรมเมอร์ชาวดัตช์ชื่อ Guido van Rossum ด้วยพื้นฐานจากหลายภาษารวมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นภาษาที่เรียนรู้ง่าย ไม่มีกฎเกณฑ์หรือหลักไวยากรณ์ที่ซับซ้อน นำไปใช้ในระบบที่แตกต่างกันได้หลากหลาย เช่น ทำ WEB Application, Network Programing, งานด้านกราฟฟิก, การคำนวณ หรือ อื่นๆ เราสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี มีโครงสร้างภาษาที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม และยังเป็น Open Source และมีร่วมพัฒณาอย่างมากมาย มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ในทางด้านระบบ Network เราสามารถนำภาษาไพธอน (Python Language) มาช่วยงานได้หลายๆด้านมากๆ ยกตัวอย่าง เช่น สามารถใช้ Python ในการ Telnet, SSH ไปที่ Router, Switch และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตั้งค่าต่างๆ สามารถทำ Network Automation, Configure Template, Backup Network Configure หรือ ตรวจสอบถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สอนโดยผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ออกแบบ, ติดตั้งโดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 7 : รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 7 - 8 ก.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.) Promotion 7,900 .- จากปกติ 11,000.-

รอบที่ 8 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 6 : รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 27-28 ม.ค. 2567
รอบที่ 5 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 23-24 ก.ย. 2566
รอบที่ 4 เรียน 2 วัน : วันเธรรมดาจันทร์-อังคาร ที่ 3-4 ก.ค. 2566
รอบที่ 3 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 3-4 มิ.ย. 2566
รอบที่ 2 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 11-12 มี.ค. 2566
รอบที่ 1 เรียน 2 วัน : รอบวันหยุด วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 30-31 ก.ค. 2565

requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

-String, Basic Data Type, User Input
-Condition List, Boolean Expression
-Loop for, Tuple
-Loop While, Function, Parameter Passing
-Global Variable, Dictionary and Sets
-File and Directory
-Openpyxl
-Pandas
-เนื้อหา (Python for network engineer)
-Variables
-Data type
-Progress of program
-Basic script
-Network Automation
-Netmiko
-TextFSM
-Pandas
-Openpyxl
-Basic Network
-Command line interface (CLI) – Vendor
-IP Routing
-SSH/Telnet
-AAA
-ACL
-Firewall

LAB Outline

Lab
Lab 01 Functions Flask
Lab 02 netmiko
Lab 03 Python MySQL fetchdata all
Lab 04 Python MySQL fetchdata one
Lab 05 Python MySQL insert
Lab 06 Python Netmiko MySQL
Lab 07 Basic script format operation1
Lab 08 Basic script format operation2
Lab 09 Basic script input 1
Lab 10 Basic script input 2
Lab 11 Basic script input routing ospf
Lab 12 Progress of the Program if else
Lab 13 Progress of the Program for
Lab 14 Progress of the Program Nested for
Lab 15 Progress of the Program Nested for and if
Lab 16 Functions Creating

Workshop
Workshop 01 serial port
Workshop 02 textfsm
Workshop 03 backup config multiple devices
Workshop 04 check connection (excel) and get output for save file
Workshop 05 check connection and get output
Workshop 06 check connection and connect device from excel
Workshop 07 get output (excel) and using cmd from file
Workshop 08 config file(excel)
WorkShop 08 Switching using python script
Workshop 09 MPLS L2VPN using python script and create API for config
Workshop 10 MPLS L3VPN using python script and create API for config

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Python for Network Engineer | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ปฏิบัติ

ภาษาไพธอน (Python Language) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยโปรแกรมเมอร์ชาวดัตช์ชื่อ Guido van Rossum ด้วยพื้นฐานจากหลายภาษารวมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นภาษาที่เรียนรู้ง่าย ไม่มีกฎเกณฑ์หรือหลักไวยากรณ์ที่ซับซ้อน นำไปใช้ในระบบที่แตกต่างกันได้หลากหลาย เช่น ทำ WEB Application, Network Programing, งานด้านกราฟฟิก, การคำนวณ หรือ อื่นๆ เราสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี มีโครงสร้างภาษาที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม และยังเป็น Open Source และมีร่วมพัฒณาอย่างมากมาย มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ในทางด้านระบบ Network เราสามารถนำภาษาไพธอน (Python Language) มาช่วยงานได้หลายๆด้านมากๆ ยกตัวอย่าง เช่น สามารถใช้ Python ในการ Telnet, SSH ไปที่ Router, Switch และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตั้งค่าต่างๆ สามารถทำ Network Automation, Configure Template, Backup Network Configure หรือ ตรวจสอบถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

- สอนโดยผู้มีประสบการณ์สอน และประสบการณ์ออกแบบ, ติดตั้งโดยตรง
- ทบทวน(เรียนซ้ำ)ได้ฟรีภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีไฟล์โปรแกรม และไฟล์ LAB ให้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกทบทวนที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- มีผู้ช่วยสอนดูแลตลอดการเรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนให้อย่างทั่วถึง
- หากมีข้อสงสัย คำถามต่างๆหลังเรียนเสร็จสามาารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, Email, เบอร์โทร หรือ อื่นๆตาม Link นี้ https://www.9huatraining.com/contact
- มีน้อง Admin. ให้ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

schedule

รอบที่ 7 : รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 7 - 8 ก.ย. 2567 (9.00 - 17.00 น.) Promotion 7,900 .- จากปกติ 11,000.-

รอบที่ 8 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 6 : รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 27-28 ม.ค. 2567
รอบที่ 5 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 23-24 ก.ย. 2566
รอบที่ 4 เรียน 2 วัน : วันเธรรมดาจันทร์-อังคาร ที่ 3-4 ก.ค. 2566
รอบที่ 3 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 3-4 มิ.ย. 2566
รอบที่ 2 เรียน 2 วัน : วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 11-12 มี.ค. 2566
รอบที่ 1 เรียน 2 วัน : รอบวันหยุด วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 30-31 ก.ค. 2565

Requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

-String, Basic Data Type, User Input
-Condition List, Boolean Expression
-Loop for, Tuple
-Loop While, Function, Parameter Passing
-Global Variable, Dictionary and Sets
-File and Directory
-Openpyxl
-Pandas
-เนื้อหา (Python for network engineer)
-Variables
-Data type
-Progress of program
-Basic script
-Network Automation
-Netmiko
-TextFSM
-Pandas
-Openpyxl
-Basic Network
-Command line interface (CLI) – Vendor
-IP Routing
-SSH/Telnet
-AAA
-ACL
-Firewall

LAB Outline

Lab
Lab 01 Functions Flask
Lab 02 netmiko
Lab 03 Python MySQL fetchdata all
Lab 04 Python MySQL fetchdata one
Lab 05 Python MySQL insert
Lab 06 Python Netmiko MySQL
Lab 07 Basic script format operation1
Lab 08 Basic script format operation2
Lab 09 Basic script input 1
Lab 10 Basic script input 2
Lab 11 Basic script input routing ospf
Lab 12 Progress of the Program if else
Lab 13 Progress of the Program for
Lab 14 Progress of the Program Nested for
Lab 15 Progress of the Program Nested for and if
Lab 16 Functions Creating

Workshop
Workshop 01 serial port
Workshop 02 textfsm
Workshop 03 backup config multiple devices
Workshop 04 check connection (excel) and get output for save file
Workshop 05 check connection and get output
Workshop 06 check connection and connect device from excel
Workshop 07 get output (excel) and using cmd from file
Workshop 08 config file(excel)
WorkShop 08 Switching using python script
Workshop 09 MPLS L2VPN using python script and create API for config
Workshop 10 MPLS L3VPN using python script and create API for config

Other

- ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง eBook ปฏิบัติ ที่มีความสะดวกสามารถอ่านบน PC/Tablet/มือถือได้ (และทางเรามีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม)
- ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

Instructor

Certificate : CCNP Security, CCNP DC | CCNA | CompTIA Security+

bottom of page