คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Palo Alto Next-Gen Firewall

          Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้ง  และตั้งค่า Feature ที่สำคัญๆ  พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นบนอุปกรณ์ Firewall ได้  

 
 
 

รอบที่เปิดอบรม

 รุ่นที่ 3 รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 15-16 พ.ค. 2564

รุ่นที่ 3 เปลี่ยนเป็น Palo Alto Next-Gen Firewall Virtual Classroom ตามประกาศของ รัฐบาล โดยหน่วยงาน ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ที่ห้ามสอนในห้องอบรม


รุ่นที่ 2 รอบวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ที่ 30-31 ม.ค. 2564
รุ่นที่ 1 รอบวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 ส.ค. 2563

 

หมายเหตุ : เวลาเรียน 9.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร CCNA มาก่อน

 • มีความตั้งใจในการเรียน

Course Outline

 • Next-Generation Security Platform and Architecture

 • Initial Configuration Palo Alto Firewall

 • Lab Initial Configuration Firewall and Client (AWS Environment)

 • Interface Configuration Palo Alto Firewall

 • Lab Interface Configuration Firewall (AWS Environment)

 • Security and NAT Policies

 • Lab Security and NAT Policies

 • Application Identification (App-ID)

 • Lab Application Identification (App-ID)

 • Content Identification (Content-ID)

 • Lab Content Identification (Content-ID)

 • URL Filtering with Palo Alto Firewall

 • Lab URL Filtering

 • WildFire

 • Monitoring and Reporting

 
 

LAB

Lab Initial Configuration Firewall
Lab Interface Configuration Firewall (AWS Environment)
Lab Security and Network Address Translation (NAT) Policies
Lab Application Identification (App-ID)
Lab Content Identification (Content-ID)
Lab URL Filtering

เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  หนังสือจำนวน 2 เล่ม (ทฤษฎี/ปฏิบัติ)

 •  ไฟล์ Program ที่ใช้สำหรับการทำ LAB และไฟล์ LAB ที่เป็นโจทย์+และไฟล์ที่เป็นเฉลย

 •  ใบรับรองการผ่านอบรม (หากเรียนและทำ LAB ครบทุกวัน)

 •  เรียนทบทวนครั้งต่อไปได้ฟรีโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในระยะ 1 ปี


รับจำกัดที่นั่ง

 • เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน และการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จะจำกัดผู้เรียนต่อคอร์สและผู้ช่วยสอนให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร


สอน 2 วัน

 • มีการผสมกันไประหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผู้สอน        

ลงทะเบียน/ชำระเงิน

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. เลือกรอบที่เรียน

 2. ชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต

 • ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรอบที่เรียน และลงทะเบียน/ชำระเงิน