การเตรียมความพร้อมในการสร้าง LAB CCIE EI โดยใช้ EVE-NG

บทความนี้จะขออธิบายการเตรียมความพร้อมในการสร้าง LAB CCIE EI เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงๆนะครับ ซึ่งจะขออธิบายการเตรียม LAB ทั้งหมด 2 วิธีนะครับ การ Build LAB ด้วย EVE-NG เองหรือ สร้าง LAB เองโดยใช้โปรแกรม VMware Workstation (Hypervisor type2) การ Build LAB ด้วย EVE-NG เองหรือ สร้าง LAB เองโดยใช้ระบบปฏิบัติการ ESXi (Hypervisor type1) การนำ LAB EVE-NG ที่ทำการสร้างไว้แล้วมาใช้งาน ก่อนเข้าหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ จะขออธิบายเกี่ยวกับ LAB CCIE EI กันสักนิดนะครับ ว่าประกอบไปด้วยอุปกรณ์ หรือ software อะไรบ้างที่ทาง Cisco เตรียมมาให้เราตั้งค่าในระหว่างสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามนี้นะครับ Virtual machines Cisco CSR 1000v Series Cloud Services Routers with Cisco IOS XE SD-WAN Release 16.12 Cisco IOSv with Cisco IOS Software Release 15.8 Cisco IOSv-L2 with Cisco IOS Software Release 15.2 Cisco SD-WAN (vManage, vBond, vSmart, vEdge) Software Release 18.4 Cisco DNA Center Release 1.3.1 Physical Equipment Cisco Catalyst 9300 Series Switches Release 16.12 Supporting virtual machines Cisco Identity Services Engine 2.6 Microsoft Windows 10 Professional Ubuntu Desktop 18.04 LTS ปัญหาในการซ้อม LAB น่าจะเป็นในส่วนของ Physical Equipment และ DNA Center ที่ไม่สามารถจำลองด้วย EVE-NG ได้ (แต่ถ้าหากเรามี Server ที่มีประสิทธิภาพสูงๆก็สามารถแก้ปัญหาในส่วนของ Cisco DNA Center ได้ครับ) ฉะนั้นในบทความนี้จะขออธิบายเฉพาะในส่วนที่ Simulate หรือ จำลองได้ด้วย EVE-NG นะครับ ประเด็นหลักของบทความนี้คือ เราจะต้องเตรียมความพร้อมอุปกรณ์หรือ Software อะไรบ้าง หากเราต้องการเตรียมพร้อมในการสร้าง LAB เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม CCIE EI LAB 1. การเตรียมความพร้อมในการ Build LAB หรือ สร้าง LAB CCIE EI (EVE-NG) โดยใช้โปรแกรม VMware Workstation (Hypervisor type2) อุปกรณ์และ Software ที่จะต้องจัดเตรียม Computer หรือ Notebook ที่มี Resource เพียงพอสำหรับ LAB ที่มีความต้องการขั้นต่ำคือ RAM 24-32 GB / CPU Core i7 / Hard disk 100 GB ไฟล์ติดตั้งของ EVE-NG ที่อยู่ในรูปแบบ OVF หรือ ISO โปรแกรม VMware Workstation โปรแกรม PuTTY หรือ Secoure CRT VNC (EVE-NG-Win-Client-Pack) OS ของ Device ต่างๆสำหรับติดตั้งใน EVE-NG ดังนี้ Router / Cisco IOL / RAM 1 GB / i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.5.2T.bin L3 Switch / Cisco IOL / RAM 1 GB / i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.bin SD-WAN / vManage / RAM 16 GB / vtmgmt-18.4.3 SD-WAN / vBond / RAM 1 GB / vbond-18.4.3 SD-WAN / vSmart / RAM 2 GB / vtsmart-18.4.3 SD-WAN / vEdge / RAM 2 GB / vtedge-18.4.3 Client / RAM 4 GB / linux-ubuntu-desktop-18.04 2. การเตรียมความพร้อมในการ Build LAB หรือ สร้าง LAB CCIE EI (EVE-NG) โดยใช้ ESXi (Hypervisor type1) อุปกรณ์และ Software ที่จะต้องจัดเตรียม Server ที่มี Resource เพียงพอสำหรับ VM ที่มีความต้องการขั้นต่ำคือ RAM 24-32 GB / CPU Core i7 / Hard disk 100 GB ไฟล์ติดตั้งของ EVE-NG ที่อยู่ในรูปแบบ OVF หรือ ISO ไฟล์ติดตั้ง ESXi โปรแกรม PuTTY หรือ Secoure CRT VNC (EVE-NG-Win-Client-Pack) OS ของ Device ต่างๆสำหรับติดตั้งใน EVE-NG ดังนี้ Router / Cisco IOL / RAM 1 GB / i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.5.2T.bin L3 Switch / Cisco IOL / RAM 1 GB / i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.bin SD-WAN / vManage / RAM 16 GB / vtmgmt-18.4.3 SD-WAN / vBond / RAM 1 GB / vbond-18.4.3 SD-WAN / vSmart / RAM 2 GB / vtsmart-18.4.3 SD-WAN / vEdge / RAM 2 GB / vtedge-18.4.3 Client / RAM 4 GB / linux-ubuntu-desktop-18.04 3. การนำ LAB EVE-NG ที่ทำการสร้างไว้แล้วมเปิดใช้งาน วิธีนี้เป็นวิธีที่มีการ Build LAB ไว้เรียบร้อยแล้ว เรานำมาเปิดใช้งานบน Computer หรือ Notebook หรือ Server ของเราได้เลย อุปกรณ์และ Software ที่จะต้องจัดเตรียม Computer หรือ Notebook หรือ Server ที่มี Resource เพียงพอสำหรับ VM ที่มีความต้องการขั้นต่ำคือ RAM 24-32 GB / CPU Core i7 / Hard disk 100 GB ไฟล์EVE-NG ที่ Build หรือสร้าง LAB มาเรียบร้อยแล้ว ไฟล์ติดตั้ง ESXi หรือ VMware Workstation โปรแกรม PuTTY หรือ Secoure CRT VNC (EVE-NG-Win-Client-Pack)

การเตรียมความพร้อมในการสร้าง LAB CCIE EI โดยใช้ EVE-NG